Sunday, January 12, 2014

Snow and snow stars

Så fick vi då äntligen lite snö och med den ca -8 grader C. Jag tycker faktiskt det är ganska skönt efter allt regn vi haft.
Visst är det vackert med snöstjärnor? Dessa är vanliga Freestanding Lace som dekorerats med glitterlim.
Ett annat tips är att fästa dem med lite vattenlösligt limstift på fönsterrutorna så ser man stora snöstjärnor när man tittar ut.
So we finally got some snow and it now is about -8 degrees C. I actually think it's quite nice after all the rain we had.
It certainly is beautiful with snow stars, isn't it? These are ordinary Freestanding Lace decorated with glitter glue.
Another tip is to attach them with some water soluble glue stick on the windows so you can see large snow stars when looking out.

No comments:

Post a Comment