Wednesday, January 1, 2014

Snow – wishful thinking – part 1

Digitizing a snowman and embroidering on a sponge dish cloth


Jag längtar efter snö. Nu finns det i och för sig ett ordspråk som säger “var försiktig med vad du önskar – det kan slå in”. Men det är januari och inte en gnutta snö och ca 5 grader varmt. Lite, lite snö kan jag väl få önska mig?
I brist på annat får jag väl brodera en snögubbe på en disktrasa. De disktrasor jag använder är ca 200 x 175 mm.

I long for snow. Now there is in itself a saying - "be careful what you wish for - it might come true". But it's January and not a hint of snow and about 5 degrees Celsius. But a little, a little snow, is that too much to ask for?
If I want snow I guess I will have to embroider a snowman on a dishcloth. The sponge dish cloths I use are approximately 200 x 175 mm.

Storleken på designen kommer sättas till ca 140 x 140 mm. Man kan använda en 200 x 200 mm broderbåge eller en 150 x 240 mm broderbåge för att sy ut den. Jag kommer använda 150 x 240 mm broderbågen eftersom jag har en färdiggjord ram med en utklippt yta som är 145 x 145 mm.
The size of the design will be approximately 140 x 140 mm. One can use a 200 x 200 mm hoop or a 150 x 240 mm hoop to embroider it in. I will use the 150 x 240 mm hoop because I have a ready-made frame for that which has a cut out area that is 145 x 145 mm.


Just att använda en ”ram” är suveränt inte bara för att spara mellanlägg utan även när man broderar på disktrasor eftersom man då bara kan nåla fast disktrasan i ramens kanter och slipper mellanlägg på baksidan av disktrasan.
I mitt nästa inlägg så börjar vi med att stygnsätta snögubben.

Using a "frame" is perfect not only to save stabilizer but also when embroidering on dishcloths because then you can pin the dishcloth in the frame border and you do not have to have stabilizer on the back of the sponge dish cloth.

In my next blog post we will start digitizing the snowman.

No comments:

Post a Comment