Saturday, February 8, 2014

Cross Stitch – a beautiful stitch art

Emellanåt tycker jag att saker och ting ska ha ett lite “nostalgiskt” utseende och vad är då mer passande än korsstygn.
Faktum är att utseendet på korsstygn sytt på maskin är väldigt likt det man syr för hand. Beroende på storlek och antal trådar kan man få det att se mer eller mindre handsytt ut.
Occasionally I think that things should have a little "nostalgic" look and what is more appropriate than cross stitch.
In fact, the look of cross-stitch sewn on the machine is very similar to the sewing by hand. Depending on the size and number of threads one can make it look more or less hand stitched.

Nu har jag använt ytterligare en av de saker jag köpte när jag var på IKEA sist, nämligen tyget jag köpte för att göra handdukar.  För att dekorera dem använde jag mig av ett korsstygnsbroderi som jag lade på en rad genom att använda Encore funktionen i 6 D Embroidery Software.
Now, I have used another one of the things I bought when I was at IKEA last, namely the fabric I bought to make towels. To decorate them I used a cross-stitch design that I put on a line by using the Encore feature in 6 D Embroidery Software.

Tyvärr blev det bara fyra stycken eftersom jag, i ett hastigt ögonblick, tog fel på det tyget och ett annat vitt tyg och klippt glatt av en bit. Så det kan bli :-) Men ingen större skada skedd.
Unfortunately, there were only four of them because I, in a sudden moment, took a wrong turn on the fabric and another white fabric and cut off a bit. So it may be :-) But no harm done.

Handdukarna gjorde jag med mitt ”hörn” enligt den beskrivning som ni kan hitta i nedan angivna avsnitt. Jag kan verkligen rekommendera den metoden.
1                2                3                4                5
The towels I made with my "corner" according to the description that you can find in the following sections. I can really recommend that method.
1                2                3                4                5

Beroende på tyg så kan man limma fast hörnen med textillim så ligger de perfekt.
Depending on the fabric so one can glue the corners with fabric glue so they are perfect.

Jag matchade hängaren med de vackra rosorna. Rosbroderiet är från denna broderikollektion.
I matched the hanger with the beautiful roses. The Rose embroidery is from this embroidery collection.

För att få en lika fin baksida som framsida så broderar jag korsstygnen på vattenlösligt mellanlägg.
          To get an equally nice back as front I embroider the cross stitch on water soluble stabilizer.

Då blir det så här.
Then it looks like this. 

I morgon ska jag visa er några bilder på ”Lite av livets goda”.
Tomorrow I'll show you some photos of "A bit of the good life."

Designs:  Rose Kitchen from Stickbaer.de     
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

1 comment:

  1. Wunderschön!!! Und das mit den Aufhängern ist super, das muss ich auch mal probieren.

    Hoffentlich kommt meine 6D bald...

    Liebe Grüße
    Tatjana

    ReplyDelete