Thursday, February 20, 2014

Decorated Organza – 2

Det första vi ska göra är att ta ett litet glas och mäta omkretsen i överkant samt höjden. Ta till 1-2 mm extra på omkretsen eftersom vi kommer att sy ihop själva organzan.
Mina mått blev följande ca 8 cm på höjden och 21,8 cm i omkrets i överkant.

The first thing we should do is take a small glass and measure the circumference at the top and the height of the glass. Then add an extra 1-2 mm on the circumference because we will sew together the organza.
My measurements are as follows about 80 mm in height and 218 mm in circumference at the top.

Sedan ska vi göra själva stygnsättningen i 6 D Embroidery Extra. Denna beskrivning kommer att basera sig på det programmet eftersom det är det jag använder.
1.   Öppna 6 D Embroidery Software – 6 D Embroidery Extra Modulen
2.   Gå till View i menyraden och välj Change Hoop
3.   Markera Enter Size och skriv i följande mått – tryck sedan OK:
      Width: 240 mm
      Height: 100 mm
Naturligtvis kan man välja den bågstorlek man avser att brodera i sedan också. Detta är en ”smaksak”.
4.   Gå till Wizards i menyraden
5.   Välj Quilt Block
6.   Välj filled Quilt Block; No Inner Shape
7.   Nästa – nu kommer ett fönster som heter “Quilt Block Wizard – Select Size” upp
8.   Välj Shape Nr. 2
9.   I Enter Size väljs Sides. Jag har sedan fyllt i följande mått
      A: 220 mm och B: 80 mm
10. Nästa – nu kommer ett fönster som heter “Quilt Block Wizard – Select Fill Pattern” upp
11. Jag har valt ”Diamond Fill” som mönster.
12. Välj Options bredvid Diamond/Square/Crosshatch.
13. Jag har gjort följande val i detta fönster:
      Gap: 7.0 mm
      Stitch Type: Double with Zigzag Return
      Style: Diamond
      Angle: 60
      Stitch Length: 2.0 mm
      Zigzag width: 0.6 mm
14. Välj OK
15. Välj Slutför
Om du gör detta i omgångar sparar du nu designen som “Lace on Tulle 1”
Fortsättning följer …

Then we'll do the actual digitizing in 6 D Embroidery Extra. This tutorial will be based on that program because it is what I use.
1.   Open 6 D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra module
2.   Go to View in the menu bar and select Change Hoop
3.   Select the Enter Size and type in the following dimensions - then press OK:
      Width: 240 mm
      Height: 100 mm
Of course, one can choose the hoop size you intend to embroider in then too. This is a "matter of taste".
4.   Go to the Wizards in the menu bar
5.   Select Quilt Block
6.   Choose filled Quilt Block; No Inner Shape
7.   Next - a window named "Quilt Block Wizard - Select Size" appears
8.   Select Shape no. 2
9.   In the Enter Size select Sides. I then filled in the following dimensions
      A: 220 mm B: 80 mm
10. Next - a window named "Quilt Block Wizard - Select the Fill Pattern" appears
11. I have chosen the "Diamond Fill" pattern
12. Select Options next to Diamond / Square / Cross Hatch
13. I have made ​​the following choices in this window:
      Gap: 7.0 mm
      Stitch Type: Double with Zigzag Return
      Style: Diamond
      Angle: 60
      Stitch Length: 2.0 mm
      Zigzag width: 0.6 mm
14. Select OK
15. Select Finish
If you do this in steps you will now save the design as "Lace on Tulle 1"
To be continued…

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment