Saturday, February 22, 2014

Decorated Organza – 4

Innan vi för över broderiet på det media som brodérmaskinen kan läsa så ska vi se till att broderiet ligger i rätt läge/position. Detta kan man naturligtvis göra på många mer avancerade brodérmaskiner med stor skärm medan en del andra kanske inte har möjligheten på samma sätt.
Before we transfer the embroidery on the media your embroidery machine can read we will make sure your design is in the right position. This can of course be done on many advanced embroidery machines with a large screen whereas other may not have the possibility in the same way.

Öppna broderiet i 6 D Embroidery Extra, eller det Embroidery Software du använder.
I 6 D Embroidery Extra går jag till View och väljer Change Hoop. Där väljer jag en broderbåge som är 240x150 mm vertikalt läge. I mitt fall ser det nu ut så här.
Open your design in 6 D Embroidery Software, or the Embroidery Software you use.
In 6 D Embroidery Extra, I go to View and select Change Hoop. There I choose a hoop that is 240x150 mm vertically. In my case, it now looks like this.

Gå till Home på Menyraden och använd er av ikonen ”Rotate 45” för att rotera designen 45 ° i två steg vilket blir 90 ° i slutändan.  Nu ser det ut så här. Spara designen. För sedan over designen till det media som din brodérmaskin kan läsa.
Go to Home on the Menu Bar and use the icon "Rotate 45" to rotate the design 45 ° in two steps, which is 90 ° in the end. Now it looks like this. Save the design. Then transfer the design to the media that your embroidery machine can read.

Då har vi ”stygnsatt” själva organza-höljet till glaset och redigerat det så att det ligger på rätt ledd. Nu tänkte jag visa hur ni syr ut det och sedan syr ihop det för att passa glaset.
Börja med att spänna vattenlösligt mellanlägg – av den tjockare plastvarianten – i en broderbåge som passar till storleken för broderiet. Lägg sedan på ett lager kristall organza och fäst det med tejpbitar på plasten. Man kan också sätta några knappnålar som extra förstärkning. Har din symaskin möjlighet att sy en tråckelsömsram för att fästa organzan mot det vattenlösliga mellanlägget är det jättebra att göra det. Först sys själva rutmönstret ut.
So now we have "digitized" the organza cover for the glass and edited it so that it is in the right direction in the hoop. Now I will show how to embroider it and then sew it together to fit the glass.
Start by hooping the water soluble stabilizer - the thicker plastic version - in a hoop that fits the size of your design. Then put on a layer of crystal organza and secure it with tape on the plastic. One can also put some pins for extra reinforcement. If your embroidery machine has a basting stitch function – use it to secure the organza to the plastic water soluble stabilizer. First the grid is embroidered.

Därefter sys sick-sacken runt kanterna.
Then the zig-zag is sewn around the edges.

Slutligen sys ordet ”Forever”. Nästa gång ska jag visa hur ni sätter samman organzahöljet till glaset.  
Finally, the word "Forever" is sewn. Next time I'll show you how to assemble the organza cover for the glass.
Designs:  With All My Heart from Husqvarna Viking 
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment