Sunday, February 23, 2014

Decorated Organza – 5Det som nu återstår är att klippa ut organza-höljet precis utanför sicksack kanten.
What is left is to cut the organza cover just outside the zigzag edge.

Så här ser det ut när det är färdigutklippt.
Here's how it looks when the cut is completed.

Sedan ska vi sicksacka ihop kanterna på sidan. Eftersom det är en ganska liten ”tub” så väljer jag att sicksacka ihop kanterna med en lite högre sicksack där ungefär hälften tar i ”tyget” och hälften faller utanför. Sedan ”drar jag ut det”.
Then we zigzag the edges of the sides. Since it is a rather small "tube" I choose to zigzag the edges together with a little higher zigzag with about half taking in the "fabric" and half falling off. Then "I pull it out."

Trä organzahöljet på glaset. Det ska vara ganska så precis passform på det. 
Håll fast höljet med några clips.
Put the organza cover on glass. It should be quite so precise fit on it.
Hold the cover with some clips

Sänk sedan ner hela glaset i ljummet vatten och låt mellanlägget lösas upp. Skölj eventuellt.
Then immerse the whole glass in lukewarm water and allow the stabilizer to dissolve. Rinse if necessary.

Forma till organzahöljet och låt det torka.
Shape the organza cover and let it dry.

När det torkat tar man bort clipsen. Om så behövs kan man sätta lite vattenlösligt limstift högst upp längst ytterkanten på glaset och pressa upp organzahöljet så det torkar på plats. Då var det klart. Inte så svårt, eller hur?
When it has dried, remove the clips. If needed, you can put some water soluble glue stick at the top at the outer edge of the glass and push up the organza cover so it dries in place. That's it. Not so difficult right?
 Designs:  With All My Heart from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment