Tuesday, February 25, 2014

Digitizing – not just a click or two

Att stygnsätta en design är mer än bara några klick. Nej det kräver sin tid och färdighet.
Ordspråket – övning ger färdighet stämmer mycket väl in här.
Även om dagens Embroidery Software är väldigt avancerade men ändå användarvänliga så krävs ändå att man gör provsömnad. Det är helt enkelt inte fullt tillräckligt att titta på skärmen även om det ger en bra ”hint” om hur det kommer att bli.
Stygnsättningen har jag gjort i 6 D Design Creator som är en del av 6 D Premier.
To digitize an embroidery design is not just a just few clicks. No, it takes time and skill.
The saying - practice makes perfect fits very well in here.
Although today's Embroidery Software is very advanced yet user friendly it still requires that one make test a sew out. It is simply not enough to look at the screen even if it gives a good "hint" about how it will be.
The digitizing here is done in 6 D Design Creator that is part of the 6 D Premier.

Här ser ni min första utsömnad. Det behövs betydligt mer mellanrum i mitten med tanke på att det är en applikation.
Here you see my first stitch out. I need much more space in the center given that it is an appliqué.


Andra utsömnaden – betydligt bättre men jag kan nog ta in någon millimeter eller så. Dessutom ska jag ändra typen av fyll yta på mittenpartiet. Så som ni ser finns det fördelar med att göra en provsömnad. Nu vet jag i alla fall att jag är på rätt väg :-)
The second stitching - much better but I can probably bring in a millimeter or so. I will also change the type of fill area of the middle part. So as you can see there are advantages to making a test sew out. Now I know that I'm on the right track :-)
6D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment