Thursday, February 13, 2014

Felt heart - 2

Nu tänkte jag visa hur jag broderade hjärtat med en filtbaksida.
Now I will to show you how I embroidered the heart with a felt backing.

Jag börjar med att spänna rivbart mellanlägg i en brodérbåge. Sedan lägger jag på ett lager filt och ett lager tyg. Tråden matchar jag med tyget.

I start by hooping tear away stabilizer in the hoop. I then add a layer of felt and a layer of fabric. The thread I match with the fabric.

Sätt bågen i maskinen och placera tyglagren så de täcker broderområdet.
Put the hoop in the machine and put the fabric layers so they cover the embroidery area.

Först sys första färgen som är hjärtats dekorsöm.
The first color that is sewn is the heart's decorative stitch.

Därefter sys den inre satinlinjen. När den är klar tas bågen ur maskinen.
          Then the inner satin line is sewn. When it is completed the hoop is                        taken out of the machine.

På baksidan ska nu fästas ett lager filt.
On the reverse side should now a layer of felt be attached .

Fäst det med lite målartejp.
Fasten it with some masking tape.

Innan bågen sätts tillbaka i maskinen så klipper man tyget längs den yttre tråden.
Before the hoop is put back in the machine you should cut the fabric along the outer thread line.

Sy nu den yttre sömmen som fäster filten på baksidan. Matcha undertråden med övertråden i detta steg.
Sew the outer seam that attaches the felt on the back. Match the bobbin thread with the top thread in this step.

Så här blir baksidan. Riv bort mellanlägget mellan filtlagren ...
                 This is how the reverse side looks like. Remove the stabilizer                    between the felt layers ...

…och klipp genom bägge lager filt med en taggsax.
... and cut through both layers of felt with a pinking shears.


Designs:  With all my Heart from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment