Wednesday, February 12, 2014

Felt heart

Att brodera på ullfilt/filt tycker jag är riktigt snyggt. Problemet är att man måste tänka på hur man stabiliserar ullen/filten eftersom den är ganska töjbar.
I think embroidery on wool felt/felt is really neat. The problem is that you have to think about how to stabilize the wool/felt because it is quite extensible.

Jag tyckte ett av hjärtana som syns på bilden för broderikollektionen "With all my Heart" var så fint. Problemet är bara att jag vill ha en snygg baksida. Naturligtvis kan jag klistra på en baksida. Man behöver ju inte komplicera allt.
I thought one of the hearts that appear on the image for embroidery collection "With all my Heart" was so nice. The only problem is that I want a good looking reverse side as well. Of course I can glue on a piece of fabric. One does not need to complicate everything. 

Men om man tittar på designen så ser man att den har två färger och eftersom jag i 6 D Embroidery Software har en funktion som gör att jag kan ”spela upp” stygnförloppet så kunde jag se att den yttersta linjen syddes sist. Jag skulle då kunna använda den linjen för att sy fast en baksida, men eftersom den var samma färg som det innersta hjärtat så skulle det bli svårt att få stopp på maskinen såtillvida jag inte stannade den när den kom till den punkten. När jag tittade lite noggrannare på designen kunde jag se ett hoppstygn till den yttersta linjen och då var valet enkelt. Jag infogade helt enkelt ett färgbyte (ett av de enklaste sätten att få maskinen att stanna). Detta görs enkelt i Edit i 6 D Embroidery Extra. Nu har jag tre färgbyten och jag kan börja brodera.
But if you look at the design you will see that it has two colors and as I in 6 D Embroidery Software have a feature that allows me to "play" the stitch process I could see that the outer line was sewn last. I could then use that line to sew on a piece of fabric on the reverse side, but since it was the same color as the innermost heart it would be difficult to stop the machine unless I stop it myself when it came to that point. When I looked more carefully at the design, I could see a jump stitch to the outer line and then the choice was simple. I inserted a color change (one of the easiest ways to make the machine stop). This is easy to do in Edit in 6 D Embroidery Extra. Now I have three color changes and I can start embroidering.

Designs:  With all my Heart from Husqvarna Viking
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment