Tuesday, February 4, 2014

Just in case – sewing a quick an easy case – part 1

En enkel necessär gjord av två bitar tyg och ett blixtlås. Varför ska man krångla till det? Den här tygbiten är från en tygrulle med stuvbitar från IKEA – ”FINURLIG”. Nu tänkte jag visa er hur enkel den är att sy. Naturligtvis kan man fodra den om man vill men som sagt jag ville hålla det enklast tänkbara.
A single toilet bag made from two fabric pieces and one zipper. Why complicate things? This piece of fabric is from a roll of fabric from IKEA - "FINURLIG". Now I'm going to show you how easy it is to sew. Of course you can line it if you want but as I said I wanted to keep it simplest possible.

1.   Börja med att ta fram två tygbitar, 20x20 cm. Rita sömsmåner, 10 mm, längs sidor och nederkant.
1.   Start with two pieces of fabric, 20x20 cm. Draw seam allowances along sides and bottom.

2.   Pressa ner en kant om 1 cm högst upp på bägge sidor.
2.   Press down an edge of 10 mm at the top on both sides.

3.   Lägg ett blixtlås längs överkanten och mät en bit innanför sidsömmarna. Sätt nålar som markering.
Vi ska nämligen klippa av blixtlåset och sätta dit några tygbitar som gör att kanterna blir lite smidigare.
3.   Add a zipper along the top and measure a piece inside the side seams. Put pins as marks.
We will cut the zipper and replace it with some pieces of fabric that makes the edges become a little smoother.

4.   Klipp till ett par tygbitar som dubbelvikta täcker avståndet från markeringen på blixtlåset och en bit utanför kanterna på necessären. Klipp vardera tygbit på mitten.
4.   Cut a couple of pieces of fabric which folded covers the distance from the mark on the zipper and a bit off the edges of the toilet bag. Cut each piece of fabric in half.

5.   Rita en linje så att du får en rak söm.
5.   Draw a line so that you get a straight seam.

6.  Markera med en penna var nålen satt. Gör likadant på andra sidan. Öppna blixtlåset på den sida där kläppen sitter och tejpa ihop.
6.   Mark with a pencil where the needle was sitting. Repeat on other side. Open the zipper on the side where clapper sits and tape together.

7.   Sätt lite limstift på blixtlåset.
7.   Put some glue stick on the zipper.

8.   Lägg sedan tygbiten med rätsidan mot blixtlåset. Du ska lägga den så att den när den viks ut går mot kanterna på blixtlåset. Lägg sedan den andra tygbiten räta mot räta mot den första tygbiten. Matcha markeringen på tyget mot markeringen på blixtlåset.
8.   Then put the fabric piece right side to the zipper. You should add it so that when folded out is towards the edges of the zipper. Then put the other piece of fabric right sides together with the first piece of fabric. Match the mark on the fabric against the mark on the zipper.

9.   Gör likadant på andra sidan. Låt torka.
9.   Repeat on other side. Allow to dry.
 Fortsättning följer…                      To be continued…

No comments:

Post a Comment