Thursday, February 6, 2014

Just in case – sewing a quick an easy case – part 2

10. Sy nu fast lapparna i den ritade linjen med en raksöm. Se till att du använder plast/nylonblixtlås.
10. Sew the patches in the drawn line with a straight stitch seam. Make sure you use plastic / nylon zipper.

11.  Klipp av blixtlåset så det är en sömsmån om ca 5 mm.
11. Cut off the zipper so there is a seam allowance of about 5 mm.

12. Vik upp tygbitarna och fäst med lite vattenlösligt limstift emellan så de ligger still. Låt torka.
12. Unfold the fabric pieces and secure with some water soluble glue stick in between so they lie still. Allow to dry.

13. Sätt limstift på den vikta sömsmånen på tygbiten och limma fast på blixtlåset.
13. Put glue stick on the folded seam allowance of the fabric piece and glue on the zipper.

14. Gör likadant på andra sidan. Låt torka.
14. Repeat on other side. Allow to dry.

15. Sy fast blixtlåset med en raksöm på bägge sidor.
15. Sew the zipper with a straight stitch seam on both sides.

16. Klipp rent på baksidan jäms med blixtlåset.
16. Trim on the back flush with the zipper.

17. Sicksacka ihop tyg och blixtlås i kanten.
17. Zigzag together fabric and zipper edge.

Fortsättning följer…                      To be continued…

No comments:

Post a Comment