Friday, February 7, 2014

Just in case – sewing a quick an easy case – part 3

18. Rita nu ut en vertikal och horisotell linje på framsidan så att du får en mittpunkt där du vill att broderiet ska vara. Tänk på att det är sömsmån i nederkanten så ”mitten är inte mitten” som det ser ut just nu.
18. Now draw a vertical and horizontal line on the front so you get a center point where you want the design to be embroidered. Remember that there is a seam allowance at the bottom so the "center is not the center" as it looks right now.

19. Placera delen som ska broderas i en broderbåge och passa in mittlinjerna.
19. Place the part to be embroidered in an embroidery hoop and align the center lines.

20. Brodera den design du vill ha på din necessär.
20. Embroider the design you want on your toilet bag.

21. Vik nu ihop tygbitarna så de ligger räta mot räta. Se till att sidorna ligger rakt och nåla. Glöm inte att dra upp blixtlåset en bit.
21. Fold your fabric pieces together so they are right sides together. Make sure the sides are straight and pin. Do not forget to pull up the zipper a bit.

22.  Rita upp sidlinjen över blixtlåsdelen.
22. Draw up the sideline over the zipper part.


23. Se även till att blixtlåset viks ihop så mycket att man kan sy en raksöm där. Jämna till kanterna där det behövs och klipp av överflödigt tyg vid blixtlåsdelen.
23. Also make sure that the zipper is folded up so much that you can sew a straight stitch seam there. Cut the edges where needed and cut off the excess fabric at the zipper part.

24. Sicksacka kanterna.
24. Zigzag the edges.

25. Sedan är det bara att vända fodralet ut och in.
25. Then just turn the case inside out.

26. Se till att hörnen petas ut.
26. Make sure the corners are poked out.

27. Så där - då var fodralet färdigt. Vill man kan man sätta ett band eller annan utsmyckning i blixtlåskläppen.
27. So then - the case is finished. If you want you can put a ribbon or other decoration in zipper puller.

Designs:  Doodle Frames by Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment