Saturday, February 1, 2014

Starting a new Project - 4

Fixing a problem

Det här halsbandet fick jag ju inspiration till från en beskrivning från Panduro Hobby. Vad jag inte tänkte på var att jag ville ha fler vaddkulor i än vad som var på beskrivningen. Sedan tyckte jag nog att en över 2 meter lång remsa skulle räcka.
This necklace I got the inspiration from a description from Panduro Hobby. What I didn't think of was that I wanted to use more cotton balls in the necklace than what was described. Then I thought that an over 2 meters long strip would suffice.

Nåväl, låt oss säga att så här såg det ut när jag var klar. I ärlighetens namn har jag jämnat till den remsa som var kvar så det var kanske 5-10 cm ytterligare på varje sida men det räcker inte till att knyta en rosett.
Well, let's say that this is it how it looked when I was done. In all honesty I have cut the strip that was left so it was perhaps 5-10 cm further on each side but it is not enough to tie a bow.

Det jag gjorde var att jag sydde ytterligare en tubremsa i samma bredd som den förra. Jag vek in en liten sömsmån redan från början. Längden på den får man prova sig fram till så man får den anpassad till den typ av rosett man vill knyta. Sedan så tog jag nål och tråd och sydde runt tubens ena sida.
What I did was that I sewed another tube strip in the same width as the former. I folded in a small seam allowance from the outset. The length you have to try out so you get it adapted to the type of bow you want to tie. Then I took a needle and thread and sewed around the tube on one side.

Sen drar man ihop den lite…
Then pull it together a bit ...

… och stoppar in den ena änden utanför den sista knuten. Dra åt ordentligt.
... and put it in one end outside of the last knot. Hand tighten.

Sedan fästs det ihopdragna bandet precis under den sista knuten genom att föra nålen med tråden igenom allt flera gånger.
Then the shirred strip was fastened just below the last knot by passing the needle with thread through everything several times.

Var noga med att fästa ordenligt.
Be sure to fasten properly.

Som ni ser, så är det nästan helt osynligt. Upprepa med andra sidan och efter att du anpassat längden så viker du in en kant i den andra änden och syr en söm.
As you can see, it is almost completely invisible. Repeat with the other side and after you customized the length you tuck in the edge on the other side and sew a seam.

Om du vill kan du även ha olika längd på de ändar som du knyter halsbandet med. Prova hur du tycker känns bäst. Efter att ha haft lika långa ändar kommer jag ta av ena bandet så jag får en symmetrisk rosett.
If you want you can even have different lengths of the ends that you tie the necklace with. Try what you think feels best. Having had equal lengths, I will take off a piece at one strip so I get a symmetrical bow.

1 comment:

  1. Morsom teknikk. Ser at det også kunne være fint til gardinbånd.

    ReplyDelete