Saturday, March 15, 2014

Embroidering on a reusable bag in nylon – 1


Nylon är som ni vet väldigt slipprigt så det gäller att tänka på både att använda rätt mellanlägg men även vilken typ av design man använder.
Jag har tidigare visat er den IKEA kasse jag tänkt använda samt vilken design jag hade i åtanke.
Nylon is as you know very slippery so you have to think about both using the right stabilizer but also what type of design to use.
I have previously shown you the IKEA bag I plan to use and what design I had in mind.

Designen skapar jag i 6 D Embroidery Software i den modul som heter 6 D Embroidery Extra.
Jag kommer använda mig utav en av de sk ”SuperDesigns” som finns i programmet. Dessa kan man ändra en hel del på såsom exempelvis vilken längd man vill ha på olika typer av ”Running Stitches”, hur bred en ”Satin söm” ska vara samt även ändra ”Densitet” på satinsömmen. Men vad som är bra är att man även kan bestämma storlek på designen.
Nu vet jag inte precis om stenar är min favorit accessoar på foton men idag har det blåst något alldeles förskräckligt, så även om solen skiner så är det isande kallt. Men för att överhuvudtaget kunna ta ett foto i det vackra vårvädret så fick kassen sällskap av dessa stenar för att hållas på plats.
I create the design in 6 D Embroidery Software in the module called 6 D Embroidery Extra.
I will use one of the so-called "SuperDesigns" that is in the software. These can be changed a lot in such as for example what length you want on the various types of "Running Stitches", how wide a "satin stitch" should be, and even change the "Density" of the satin stitch. Another great thing is that you can also decide what size you want on the design.
Now I do not exactly know if stones are my favorite accessory on photos but today it has blown something terrible so even if the sun is shining, it's freezing cold. But in order to even be able to take a photo in the beautiful spring weather the bag got company of these stones to be kept in place.

På tal om ”Densitet” så kommer det vara en viktig del med det träd jag tänkt använda eftersom jag vill att kassen fortfarande ska vara mjuk och följsam och det lär den inte bli med en tät ”Satinsöm”.
Här kan ni se vad jag menar med densitet. Standard – 4.
Speaking of "Density" then it will be an important part of the tree I plan to use because I want the bag to remain soft and pliable and it will not be with a dense "Satin seam".
Here you can see what I mean by density. Standard - 4.

Här är densiteten ändrad till 12. Nästa gång ska jag berätta hur ni gör detta träd av en ”SuperDesign”.
Here the density is changed to 12. Next time I'll tell you how you make this tree from a “Super Design".


6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment