Tuesday, March 18, 2014

Embroidering on a reusable bag in nylon – 3


Så nu har vi gjort designen och vi är redo att brodera den. Men här är den knepiga delen - och det är här man måste tänka innan man ”skrider till verket”.
Väskan sys ihop och tyget är som jag har sagt mycket ”halt”.
Jag börjar med att spänna rivbart mellanlägg i en brodérbåge. Jag har valt ett mellanlägg jag vet går lätt att riva bort.
Jag markerar de horisontella och vertikala mittlinjerna på mellanlägget ...
So now we've made the design and we’re ready to embroider it. But here is the tricky part – and this is where you have to think ahead.
The bag is sewn together and the fabric is as I've told you very slippery.
I start by hooping a tear away stabilizer in a hoop. I have chosen a stabilizer I know tears away easily.
I mark the horizontal and vertical middle lines on the stabilizer…

... och gör samma sak på väskan. Ett litet tips - kolla på vilken sida du vill ha broderiet eftersom det finns en liten ficka för att vika ihop påsen i på insidan.
…and do the same on the bag. A small advice – check on which side you want the embroidery as there is a small bag for folding in the bag on the inside.

Sedan positionerar jag linjerna på påsen på linjerna på mellanlägget. Jag har satt några duttar av limstift på mellanlägget så att jag kan jämna ut tyget av väskan på mellanlägget. Jag fäster tyget med några knappnålar. Jag ser också till resten av väskan hålls på plats med clips.
Then I position the lines on the bag onto the lines on the stabilizer. I have put some light dots of glue stick on the stabilizer so that I can smooth out the fabric of the bag onto the stabilizer. I fasten the fabric with some pins. I also make sure the rest of the bag is kept in place with clips.

Sedan börjar jag med att göra en tråckelram (Basting Line) på maskinen så att tyget håller sig på plats.
Then I start by doing a Basting Line on the machine so that the fabric stays in place.

Lämna inte maskinen när du broderar eftersom du har gott om tyg som kan hamna under bågen.
Don’t leave the machine when embroidering as you have plenty of fabric that can end up under the hoop.

Till sist tar jag bort det mesta av mellanlägget på baksidan.
Finally I remove most of the stabilizer on the back.


2 comments:

  1. beautiful thank you Joan in New Hampshire, US

    ReplyDelete
  2. This is a wonderful tutorial and one I intend to take full advantage of very soon and utilize on a sports bag I just ordered...Thank YOU!

    ~Deb/MidWest, US

    ReplyDelete