Saturday, March 1, 2014

It's not about beauty - it's about being seen


Det handlar inte om skönhet - det handlar om att bli sedd. Ja, detta kan ju tolkas på olika sätt. Att bli sedd som människa och respekterad för den man är – inte hur man ser ut.
Men här vill jag faktiskt att det jag nu gör är något man ska se. Det är väldigt skrikiga färger och kanske inte något jag skulle välja annat än just för detta ändamål.
It's not about beauty - it's about being seen. Well, this can of course be interpreted in different ways. Being seen as a person and respected for who you are - not how you look.
But here I actually want what I now am doing to be seen. It's very strong colors and maybe not something I would choose other than for this purpose.

Annars kan man ju se igenom plast och det skulle man ju också kunna brodera på för att något ska bli sett.
Vad det är tänker jag inte avslöja ännu.
Otherwise, one can see through plastic and this could of course also be embroidered on for something to be seen.
Whatever it is, I will not reveal yet.

Designs:  Hoop! Sew! Go! from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment