Sunday, March 2, 2014

It's not about beauty - it's about being seen - 2

Vad jag nu gjort är att jag sytt på en baksida av en plast som jag vet går att sy i. Vad detta ska bli är nämligen en namnlapp och en igenkänningssymbol för en resväska.
What I've done is that I sewed on a back of a plastic which I know can be sewn in. What this will be is namely a name tag and a recognition symbol of a suitcase.

Jag var länge i valet och kvalet om jag skulle brodera namn och adress och kanske kommer jag göra det på en annan. För att vara riktigt ärlig tror jag nästan det skulle vara snyggare och bättre. Men om man aldrig provar vet man ju inte vad som är bäst.
For some time I was in two minds whether I would embroider the name and address and maybe I will do it on another. To be really honest I think it would be better looking and better. But if you never try just do not know what is best.

Sedan sätter jag på en liten knapp. Så där jag. Nu kan man väl känna igen resväskan?
Then I put on a little button. There you are. Now one can well recognize the suitcase, don't you think?

Designs:  Hoop! Sew! Go! from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment