Wednesday, March 19, 2014

Making new or re-use – 1

Många gånger syr man eller köper man nytt istället för att göra om något som är fullt funktionsdugligt och om man dessutom fortfarande gillar det så varför inte återanvända och ändra?
Detta är fallet med dessa gardiner som jag sydde till min son för några år sedan när han flyttade för att studera på annan ort. Nu kommer han hem igen och därmed gardinerna. Dessa gardiner var måttsydda för det stora och höga fönster han hade och här hemma har vi inte de måtten. Men vi skulle faktiskt behöva nya gardiner i ett annat rum där fönstren är betydligt mindre. Så mitt nästa uppdrag blir att sy nya gardiner av dessa till två par fönster. Kanske räcker det till och med till några kuddfodral, men det är inte ”prio 1”.
Many times you sew or buy it new instead of re-doing something that is fully functional and if you also still like it so why not reuse and change?
This is the case with these curtains that I sewed for my son a few years ago when he moved away to study. Now he comes home again and thus the curtains. These curtains were custom-made for the big and tall windows he had and here at home we do not have those measurements. But we would actually need new curtains in another room where the windows are much smaller. So my next task will be to sew new curtains from these to two pair of windows. Perhaps it is even enough to some pillow cases, but that is not "priority 1".

No comments:

Post a Comment