Saturday, March 22, 2014

Making new or re-use – 2

Kan ni ana att för bara två dagar sedan kom ett tjockt snötäcke som var flera centimeter men på bara några dagar har allt smält bort igen.
Can you imagine that only two days ago there was a thick covering of snow that was several centimeters, but in just a few days it has all melted away again.

Blommorna verkar ha klarat sig och krokusarna har nu blivit stora och slagit ut.
The flowers seem to have fared and crocuses have now become large and blossomed.

Det har till och med kommit några blåsippor.
There are even some hepaticas.

Medan jag var och jobbade idag så hade min man rensat rabatterna och satt fram fågelbaden till ekorrar och fåglar som vi har på vår tomt. Speciellt koltrasten älskar att bada.
While I was working today my husband cleared the flower beds and put up the birdbaths for the squirrels and birds that we have in our garden Especially the blackbird loves to take a bath.
Jag har börjat ta måtten på de gamla gardinerna och har nu bestämt att jag ska sy gardinerna på andra ledden för då blir det mycket enklare och eftersom mönstret mycket väl kan vara så (tycker jag) så blir det så jag ska göra. Man behöver ju inte krångla till det, eller hur?
I have started taking measurements of the old curtains and have now decided that I will sew the new curtains on the other direction because it will be so much easier and because the pattern may well be so (I think) - so that’s the way it will be done. One does not need to complicate things, right?

No comments:

Post a Comment