Friday, April 4, 2014

Buttonholes - Why make it good when you can make it fabulous? part 1

Knapphål brukar vara en sådan sak som de flesta fasar för. Men faktum är att med dagens maskiner så går det att göra riktigt snygga knapphål – och det ganska enkelt.
Man kan ju även göra knapphål helt manuellt, vilket jag fick göra på min första symaskin.
Men med dagens Embroidery Software så kan bra bli fantastiskt – se bara här. Detta knapphål är från 6 D Embroidery Extra.
Buttonholes are usually a thing that most people dread. But the fact is that with today's machines you can make really nice buttonholes - and it is quite simple.
One can also make buttonholes manually, which I had to do on my first sewing machine.
But with today's Embroidery Software good can be fabulous - just look here. This buttonhole is from 6 D Embroidery Extra.

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment