Friday, April 11, 2014

Buttonholes - Why make it good when you can make it fabulous? part 7


I detta avsnitt tänkte jag visa hur jag passar ihop de markeringar jag gjort på tyget med markeringslinjen vi gjort till knapphålet.
Börja med att rita ut linjer för mittpositionen av knapphålen på det tyg du avser att använda.
In this part of the tutorial, I thought I'd show you how I match the placement lines I made on the fabric using the placement line we made for the buttonholes. 
Start by drawing out the lines for the center position of the buttonholes on the fabric you plan to use.

Öppna 6 D Embroidery Extra
Se till att storlek på brodérbågen är 240x150 mm Vertikal
Öppna designen du sparade som Knapphål 22 mm med placeringslinje ver. 2
i förra delen.
Open 6 D Embroidery Extra
Make sure the size of the Hoop is 240x150 mm Vertical
Open the design you saved as Buttonhole 22 mm with the positioning line in the last part.

Börja med att brodera själva placeringslinjen på rivbart mellanlägg.
Begin by embroidering the placement line on Tear-away stabilizer.

Här ser ni en närbild av placeringslinjen samt de små spetsarna som vi kommer att matcha samman den ritade linjen på tyget med.
Here you see a close-up of the placement line as well as the small tips that we will match the drawn line on the fabric with.

Här ser ni hur tyget ska läggas mot linjen och mot spetsarna. 
Here you see how the fabric should be added to the line and toward the tips.

Var noga med att den vikta kanten på tyget ligger precis med linjen och att spetsarna matchar mitten på knapphålen.
Make sure that the folded edge of the fabric lies at the placement line and that the tips match the center line marking if the buttonholes.


Jag har fäst tyget med knappnålar. 

I have attached the fabric with pins.

Sedan är det bara att sy knapphålen. Nå, vad blev det då av dessa knapphål? Eller rättare sagt vad använde jag dem till? Det ska jag visa er nästa gång.
Then sew the buttonholes. Well, what became of these buttonholes? Or rather what did I use them for? I will show you next time.

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment