Wednesday, April 9, 2014

Buttonholes - Why make it good when you can make it fabulous? part 5

I detta avsnitt tänkte jag visa hur jag gör en enkel placeringslinje av Running Stitches för att i nästa avsnitt  infoga markeringar för att passa in mot de markeringar jag gjort på tyget för knapphålen. Eftersom jag valt att enbart göra detta i 6 D Embroidery Extra så får vi göra en liten anpassning.
Om du gör denna övning i olika delar så börjar du med att:
Öppna 6 D Embroidery Extra
Se till att storlek på brodérbågen är 240x150 mm Vertikal
Öppna designen du sparade som Knapphål ver. 1 i förra delen.
In this part of the tutorial, I thought I'd show you how I make a simple positioning line of Running Stitches to be able to insert markings to match the lines I made on the fabric for the buttonholes. The positioning marks will be explained in the next part of this tutorial.  Because I choose to only do this in 6 D Embroidery Extra, we'll have to do a little customization.
If you do this tutorial in steps you must first:
Open 6 D Embroidery Extra
Make sure the size of the Hoop is 240x150 mm Vertical
Open the design you saved as Buttonholes version 1 in the last part.


28. Gå till ”Border” i Menyraden.
29. Sätt Margin till 7 mm och avmarkera Combine och Rounded Corners.
30. Välj Running Stitch i Stitch Type.
31. Välj Options (fortfarande i rutan Stitch Type).
32. Sätt Length till 2.5 mm och välj OK.
33. Markera bägge knapphålen genom att trycka Ctrl+A
--- 
28. Go to “Border" in the Menu bar. 
29. Set Margin to 7 mm and uncheck Combine and Rounded Corners.
30. Select Running Stitch in Stitch Type.
31. Choose Options (still in the box Stitch Type). 
32. Set Length to 2.5 mm, and select OK.
33. Select the two buttonholes by pressing Ctrl + A


34. Tryck Apply. Nu ska du ha en “ram” runt själva knapphålen med ett avstånd om 7 mm.
35. Gå till Edit i Meny raden.
---
34. Press Apply. Now you'll have a "frame" around the buttonholes with a distance of 7 mm.
35. Go to Edit in the menu bar.

36. Välj Box Select och dra en markering runt större delen av rektangelns högra del. Det som ska vara kvar är den vänstra vertikala linjen med 2 små hörn.
36. Select Box Select and drag a selection around most of the rectangle on the right side, leaving only the left vertical line with two small corners.

37. Välj Delete.
37. Select Delete


38. Nu ska det se ut så här - en linje med två små hörn.
39. Spara som - Knapphål 22 mm med placeringslinje ver. 1.
---
38. Now it should look like this - a line with two small corners.
39. Save as - Buttonhole 22 mm with the positioning line version 1.

To be continued…
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

1 comment:

  1. Jag kan inte göra så fina, men njuta av dem kan jag:-))

    ReplyDelete