Wednesday, April 30, 2014

From Easter to Paris – 3

Handdukarna jag använde för mina påskharar nu uppvikta och jag tänkte jag skulle använda dem på ett nytt sätt. Varför inte som tvätthandskar/badvantar? De handdukar som jag använde köptes på IKEA, och de är 30x50 cm i storlek. Så hur skulle jag använda dem på det mest ekonomiska sättet?
The towels I used for my Easter bunnies are now unfolded and I thought I would make use of them in a new way. Why not bath mitts? The Towels I used were purchased at IKEA, and they are 30x50 cm in size. So how would I use them in the most economical way?

Det första jag gör är att klippa av hängaren samt om ni inte redan gjort det även ta bort märklappen.
The first thing I do is to cut off the hanger and if you have not already, also remove the label.

Om jag viker den på längden och sedan på mitten igen och klipper efter den vikningen ...
If I fold it lengthwise and then fold in the middle again and then cut at the fold…

... eller så jag kan efter att den har vikts på längden mäta ut mitten med en linjal och klippa/skära ...
…or I can after it has been folded lengthwise measure the middle with a ruler and cut…
... så kommer jag få ut två vantar från en handduk, men aningen kortare än originalet, men jag bestämde att det var OK för mig.
 … I will have two mitts from one towel, though a tiny bit shorter than the original, but I decided that was OK for me.

Först av allt, jag är säker på att de flesta av er vet att frottéhanddukar är inte det lättaste att hantera - de släpper ifrån sig mängder av små bitar när man klippt/skurit dem. Det innebär att du måste sicksacka ändarna som är avklippta och att du om möjligt vill behålla så många av de stadkanter som finns på kort och långsidor av handduken. Efter att jag hade städat min maskin noggrant insåg jag att jag borde ha sicksackat två linjer parallellt med varandra innan jag klippte/skar av handduken... prata om att tänka efteråt :-)
First of all, I am sure most of you know that terry towels aren't the easiest to deal with - they ravel and there are “zillions” of small pieces once you've cut them. That means you have to zigzag the ends that are “raw” and you want to keep so many of the finished sides as possible. After I had cleaned my machine thoroughly I realized I should have zigzagged two lines closed to each other before I cut … talk about thinking afterwards :-)

No comments:

Post a Comment