Saturday, April 19, 2014

Glad Påsk – Happy Easter – 3

Som ett litet Påskägg till er så tänkte jag visa hur ni enkelt man göra en sådan här liten ”sötnos” i 6 D Embroidery Extra. Det tar inte många minuter att göra och det krävs inte mycket tråd.  Detta broderi blir lite som en teckning så de svarta linjerna blir lite ”ojämna” men det är som det ska vara.
Men det gula då? Ja, det blir i morgon. Man ska inte "äta upp" hela Påskägget på en gång :-)
As a little Easter egg for you I thought I'd show how simple it is to make this little "sweetie" in 6 D Embroidery Extra. It doesn't take many minutes to do and it does not take much thread either.  This embroidery get a little as a drawing so the black lines get a little "rough" but that's as it should be.
But the yellow then? Well, it will be tomorrow. One shouldn't "eat" the entire Easter egg at once :-)

1.   Öppna 6 D Embroidery Software
2.   Gå till View i Menyraden och välj Change Hoop
3.   Kryssa i Enter Hoop Size och skriv 70 mm i både Width och Height
4.   OK
5.   Välj Wizards i Menyraden
6.   Välj Express Design Into Hoop
7.   Välj Create Express Trace
8.   Nästa
9.   Välj View Picture
10. Välj bild från:  6 D Embroidery \ Samples \ 6 D Emb \ Samples \ Pics2 \ Celebration
11. Bläddra tills Kycklingen med ägget kommer upp – välj det
12. Välj "Nästa" tre (3) gånger till Monochrome Treshold kommer upp
13. Dra pilen till vänster tills ögat inte längre är fyllt – min stod på ca 75
14. Välj "Nästa" två (2) gånger till Express Trace Options kommer upp
15. Välj Double Trace
16. Klicka på Stitch Options och sätt längd till 1.8 mm
17. Nästa
18. Slutför
19. Spara som Påskkyckling

1.   Open 6 D Embroidery Software
2.   Go to View in the menu bar and then select Change Hoop
3.   Select Enter Hoop Size and type 70 mm in both Width and Height
4.   OK
5.   Select the Wizards in the menu bar
6.   Select Express Design Into Hoop
7.   Select Create Express Trace
8.   Next
9.   Select View Picture
10. Välj bild från:  6 D Embroidery \ Samples \ 6 D Emb \ Samples \ Pics2 \ Celebration
11. Scroll until the chicken with egg will appear – select that one
12. Click "Next" three (3) times to Monochrome Threshold comes up
13. Drag the arrow to the left until the eye is no longer filled my was on approximately 75
14. Click "Next" twice to Express Trace Options comes up
15. Select the Double Trace
16. Click the Stitch Options and set length to 1.8 mm
17. Next
18. Finish
19. Save as Easter chicken

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment