Sunday, April 20, 2014

Glad Påsk – Happy Easter – 4

Färglägga broderier - Coloring embroidery designs


Det finns ju många olika sätt att färglägga tyg. Det finns färgpennor avsedda för textil och kritor. Här har jag använt mig av vaxkritor. De liknar vattenfärg när det är klart.
En sak som är viktigt är att man förtvättat tyget. Bomullstyg är att rekommendera.
There are many different ways to color fabric. There are color pens for textile and crayons. Here I have used wax crayons. They are similar to water color when it is finished.
One thing that is important is to pre-wash the fabric. Cotton fabric is recommended. 

Jag började med att brodera konturerna på kycklingen
I started to embroider the outline of the chicken

Sedan använde jag mig av vaxkritor, ni vet sådana man köper till barnen för att de ska färglägga bilder i målarböcker osv.
Then I used wax crayons, you know, the ones you buy for the kids so that they can color the pictures in coloring books, etc.

Jag låter tyget sitta kvar på mellanlägget i brodérbågen så det ligger spänt när jag målar med den gula kritan.
I let the fabric remain to the stabilizer in the hoop so it is taut when I paint with the yellow chalk.

Sedan lägger jag ett smörgåspapper eller bakplåtspapper över broderiet och använder mitt lilla ministrykjärn för att färgen ska ”sätta sig”. I detta moment kan man ta bort tyget från ramen om den inte är tillräckligt stor för att strykjärnet ska få plats.
Then I put a sandwich paper or baking sheet paper over the embroidery and use my little mini iron to set the color. In this step, you can remove the fabric from the hoop if it is not large enough to put the iron inside it.

Så här ser kycklingen ut när den är klar.
This is the chicken when it's finished.

Men hur håller det då om man tvättar det? Här är före …
But how is it then if you wash it? Here is the before picture …

… och här är efter tvätt med flytande tvättmedel. Det gula ni ser lysa igenom beror på att tyget är ganska blött och ligger på mitt gula strykunderlag. Men jag tycker det ser bra ut.
... and here is it after washing with liquid laundry detergent. The yellow you see shine through is because the fabric is quite wet and is lying on my yellow ironing surface.But I think it looks good.

Det är mycket gult nu till Påsk förutom kycklingar och ägg. Påskliljorna blommar…
It's very yellow now for Easter besides chickens and eggs. The daffodils are blooming ...

… så även maskrosorna. Nu vet jag ju inte om jag förknippar just maskrosor med Påsk :-)
... even the dandelions. I don’t know if I associate dandelions with Easter :-)

No comments:

Post a Comment