Monday, April 14, 2014

Grey and all its different shades – part 2

Detta broderi är bara en del i en lång bit av tyg som ska täcka ett fönster på en dörr.
This embroidery is just part of a long piece of fabric to cover a window on a door.

Totalt är den ca 58x20 cm. Det innebär naturligtvis att jag inte kan brodera den i ett stycke eftersom den största ram jag har är 360x200 mm.
Overall, it is about 58x20 cm. This means of course that I cannot embroider it in one piece since the largest hoop I have is 360x200 mm.

Men det är inga problem eftersom jag i mitt 6 D Embroidery Software har en modul som heter 6 D Design Aligner. I den kan jag dela upp broderier efter den ram jag vill använda.
När man "splittar" (delar upp) broderier är det viktigt att man sätter några ”matchningspunkter” eller som det heter på engelska ”alignment stitches”.
Det är viktigt att nålen går ner exakt i samma punkter, då kommer nästa del av broderiet att hamna rätt.
But there is no problem since I in my 6 D Embroidery Software have a module called 6 D Design Aligner. In that, I can split the embroidery after the hoop I want to use.
When you split an embroidery, it is important to put some “matching points” or as it is called "alignment stitches".
It is important that the needle goes down exactly in the same points, then the next part of the embroidery will be in the right position.

Detta broderi är väldigt lätt att dela upp eftersom det består av olika delar som inte är sammanhängande.
This embroidery is very easy to split because it is made up of different parts that are not contiguous.

Det gör att man har mycket mera ”spelrum” och att man inte behöver bekymra sig om man skulle hamna 1 mm snett vilket i andra fall kan få stor betydelse.
This means you don’t have to worry if you would end up 1 mm wrong, which in other cases may be very important.

Designs:  #260 Floral Elements from Husqvarna Viking
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment