Wednesday, April 2, 2014

Less is more

När jag var på IKEA sist så köpte jag en enkel svart anteckningsbok samt lite tejp för papper.
When I was at IKEA last I bought a simple black notebook and a little adhesive tape for paper.

Här ser ni anteckningsboken och tejprullarna utan plasten.
Here you can see the tape and notebook without the plastic covers.

Från början var min tanke att utsmycka anteckningsboken både med tejp och något broderi men efter att ha sett slutresultatet så tycker jag att detta är fullt tillräckligt. ”Less is more”.
Initially my thought was to decorate the notebook with both tape and an embroidery but after seeing the end result, I think this is quite enough. "Less is more".

Så här gjorde jag. Börja med en enkel anteckningsbok.
So this is how I did it. Start with a simple notebook.

Mät ut ett avstånd från kanten där du vill att tejpen ska vara.
Measure the distance from the edge where you want the tape to be.

Sätt tejpen längs kanten på linjalen och låt en bit av tejpen gå utanför kanten på bägge sidor.
Put tape along the edge of the ruler and let a piece of tape to go off the edge on both sides.

Vänd boken så att insidan av pärmen kommer upp. Mät upp samma avstånd på insidan.
Flip the book so that the insides cover comes up. Measure the same distance on the inside.

Vik in tejpen och låt den överlappa en aning.
Fold the tape and let it overlap slightly.

Så där nu var det klart. Snyggt och enkelt. Så här får det bli.
So this is it - the finished result. Stylish and simple. This is how it will be.

Notebook – VÄLBEKANT and Tape for paper – FRAMSTÄLLA both from IKEA

No comments:

Post a Comment