Tuesday, May 27, 2014

An empty frame made from Borders – 3

Adding the quilting through all layers …

Nu när jag sytt designen och sömmarna som enbart ska synas på framsidan kommer jag att lägga på ett lager vadd (som är lämpligt för grytlappar) samt ett tyg som ska vara på baksidan.

Now that I stitched the design and the seams which will only appear on the front, I will put on a layer of batting (which is suitable for pot holders) and a piece of fabric that will be on the reverse side.

Jag gör som jag visat förut -  nålar först från baksidan, sedan från framsidan och sist plockar jag bort nålarna på baksidan. Naturligtvis sätter jag nålarna utanför ”området som ska broderas”.
I do as I have shown before - pin only from the back, then from the front and finally I pick away the pins on the reverse side. Of course I put the pins outside "the area to be embroidered".

Det första som kommer sys nu är en söm som håller fast alla lager.
The first thing that will be sewn now is a seam that holds all layers together.

Därefter kommer själva quiltmönstret.
Next is the actual quilting pattern.

Eftersom vi gjort denna design i 6 D Embroidery Extra så kommer vi få ett litet hoppstygn till var själva quiltmönstret börjar. Här är lämpligt att ”klippa tråden på baksidan” så vi inte får ett långt hoppstygn som sitter fast i quiltmönstret på baksidan. Ta upp undertråden till framsidan.
Since we made this design in 6 D Embroidery Extra, we will get a little jump stitch to where the actual quilt pattern starts. It is appropriate to "cut the thread at the back” so we do not get a long jump stitch that is stuck in the quilt pattern on the back. Bring the bobbin thread to the front.

Fäst trådarna som när du quiltat på vanlig maskin - in i vadden.
Fasten the thread ends as you would do if you would have quilted on a regular sewing machine - into the batting.

Naturligtvis använder jag samma tråd på baksidan som framsidan.
Of course, I use the same thread at the back as on the front.

Så där ja - nu var all sömnad "In-the Hoop"  klart och det som återstår är att sy på en kantremsa och hängare. Vill ni veta hur jag gjorde? Det tänkte jag visa i några kommande inlägg.
That's it - now all the stitching "In-the-Hoop" is done and what remains is to sew on the binding and hanger. Are you interested to learn how I did? Then I will show you in some upcoming posts.


Designs:  Doodle Layer Cake from Urban Threads
6D Embroidery Software (6 D Embroidery Extra) is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment