Saturday, May 24, 2014

An empty frame made from Borders - 1

Kan man ha för många grytlappar? Näääääääää…… :-)
Jag använder mina grytlappar flitigt – både till grytunderlägg och som vanliga grytlappar.
Grytlappen har jag gjort ITH (in-the-hoop). Designen är enklast tänkbara och skapad i 6 D Embroidery Extra. Det enda funktion jag använt är ”Borders” med olika ”Margins”. De olika ramarna har jag sedan gett olika färger, även om det här är olika nyanser av grått/svart för att få maskinen att stanna. Sedan har jag använt mig av en helt fantastisk funktion som finns i form av en Quilt Wizard i 6 D Embroidery Extra. Den skapar nämligen ett quiltmönster runt en design.
Det går alltså alldeles utmärkt att göra vissa ”ITH designs” i 6 D Embroidery Extra. Klart att är man extremt noga med att det knappt ska finnas några hoppstygn så bör man väl kanske göra den i 6 D Design Creator. Men jag tycker att det är roligt att tänja på gränserna och se vad man kan göra utan alla finesser som finns i själva stygnsättningsdelen av 6 D Embroidery Software.
Nu ska jag ta det lite lugnt och äta lite middag för det har varit runt 27-28 grader C här och det är väldigt varmt. Men i morgon ska jag visa vad jag lagt till för design i mitten.
Can you have too many pot holders? Noooooooo ... ...:-)
I use my potholders extensively – both as trivets and as ordinary potholders.
This potholder is done as an ITH (in-the-hoop). The design is the simplest possible and created in 6 D Embroidery Extra. The only feature I used is "Borders" with different "Margins". The different frames have then been given their unique color even though I have made them in different shades of grey/black to get the machine to stop. Then I used a totally awesome feature that is available in the form of a Quilt Wizard in 6 D Embroidery Extra. It creates a quilt pattern around a design.
It is perfectly acceptable to do certain “ITH designs” in 6 D Embroidery Extra. Of course, if you are extremely careful that it barely will be no jump stitches then you should perhaps do it in 6 D Design Creator. But I think it is fun to “stretch the limits” and see what you can do without all “the bells and whistles” found in the digitizing part of 6 D Embroidery Software.
Now I'm going to relax a bit and have some dinner because it has been around 27-28 degrees C here and it is very hot. But tomorrow I'll show what design I added in the middle.
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking  .. 6D Embroidery Extra and 6D Design Creator are parts of 6 D Embroidery Premier from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment