Thursday, May 22, 2014

Another use for Chopsticks

Vad kan nu detta vara? Jo, ett par ”ätpinnar” – nu kanske det inte är jättetydligt på denna bild…
What can this be? Well, a couple of "Chopsticks" - now maybe it is not really clear on this photo ...

... men när de är delade ser ni vad det är.

... but when they are split you see what it is.

 
Men jag använder inte dessa ätpinnar till att äta med utan jag använder dem att peta ut hörn med.
But I do not use these chopsticks to eat with; I use them to poke out corners.

Tänk så bra om man tittar utanför boxen – eller ska jag kanske säga trekanten?
How good it is to look outside the box – or should I perhaps say the triangle?

No comments:

Post a Comment