Thursday, May 29, 2014

How to do a Potholder ITH design with quilting around the center design – 1

Nu ska jag visa er hur man faktiskt enbart med 6 D Embroidery Extra kan göra en ITH design som denna grytlapp.
Det ni måste börja med är att planera i vilken ordning de olika momenten ska sys och det har jag ju visat i er i detta avsnitt, men för att repetera ser själva skissen ut som följer:
1.   Running Stitch linje 200 x 200 mm som fäster tyg och ev. ett tunt lager vadd på mellanlägg
2.   Running Stitch linje som visar var tygstycket i mitten ska placeras – i mitt fall har jag valt att ha en avstånd om 30 mm från den yttre linjen och det är naturligtvis anpassat för den design jag valt.     
3.   Running Stitch linje som syr fast tygstycket i mitten - i mitt fall är även den precis ovanpå den placeringslinje vi hade som steg nummer 2.
4.   En Applikationssöm som fäster tyget i mittens råa kanter, även den ovanpå de andra två linjerna.
4b. Ev. en temporär Running Stitch linje som omringar den yttre delen av den dekorativa applikationssöm vi skapat för att få en rak linje på quilt-mönstret – men mer om detta sedan och denna linje kommer att tas bort så egentligen kommer den inte vara någon färg i slutändan.
5.   Running Stitch linje 200 x 200 mm som fäster vadd och tyg på baksidan.
6.   Quiltmönster runt (utanför) det inre tygstycket.
Vill man sedan ha en design i mitten ska den placeras mellan steg 4 och 5 – alltså ska den sys innan vadd på baksidan och tyget för baksidan läggs på och fästes samt quiltas.

Now I'll show how you actually with 6 D Embroidery Extra, only can make a ITH designs like this potholder.
What you need to start with is to plan the order in which the various steps are to be sewn and I have already shown how to proceed in this post, but to repeat the steps the sketch is as follows:
1.  Running Stitch line 200 x 200 mm which attaches the fabric and an optional thin batting on the stabilizer
2.  Running Stitch line showing where the piece of fabric in the middle should be placed - in my case, I have chosen to have a distance of 30 mm from the outer line and that is to match my chosen design.
3.   Running Stitch line to attach the piece of fabric in the middle - in my case, it is on top of the placement line we had to step number 2.
4.  An Appliqué seam that attaches the center part fabric's raw edges, this one also on top of the other two lines. 
4b. Optional if needed - a temporary Running Stitch line that encircles the outer part of the decorative appliqué seam we created to get a straight line on the quilt pattern - but more on that then and this line will be removed so really it will not be any color in the end.
5.  Running Stitch line 200 x 200 mm which attaches the batting and fabric on the back.
6.  Quilt pattern around (outside) the inner fabric patch. 
Would you then have a design in the middle, it will be place it between steps 4 and 5 - that will be sewn before the batting and the fabric for the back on the back are attached and quilted.
6D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking  

3 comments:

  1. Thank you for your contributions to the sewers of the world. You're very much appreciated!
    PJ

    ReplyDelete
  2. It is so good to hear that you appreciate the tutorials.
    Lotta

    ReplyDelete