Wednesday, May 7, 2014

Piece ”In-The-Hoop” – part 3

Då så kan vi börja med att stygnsätta alla linjer som detta block ska bestå av.
Jag har valt att göra detta block i min 200x200 mm Quilters Hoop. Min tanke är att detta ska bli mittdelen på en kudde. Men ni kan naturligtvis göra en grytlapp eller Mug Rug. Det går även utmärkt att göra ett större underlägg, ex i 260x200 mm bågen.
Stygnsättningen kommer att göras i 6 D Design Creator eftersom det är det Embroidery Software jag använder.
1.   Öppna 6 D Embroidery Software och öppna sedan 6 D Design Creator
2.   Välj Avbryt när Express Design Wizard kommer upp
3.   Välj Hoop och sätt bågstorleken till 200 x 200 mm
4.   Tryck OK
5.   Se till att du är i Design fliken
6.   Välj Line och Running Stitch
7.   Välj Shape nr 1

Then we can start by digitizing all the lines that this block should consist of.
I have chosen to make this block in my 200x200 mm Quilters Hoop. My thought is that this will be the center part on a pillow. But you can of course make a potholder or Mug Rug. You can even make a bigger Mug Rug using the 260x200 mm hoop.
The digitizing will be done in 6 D Design Creator as it is the Embroidery Software I use.
1.   Open 6 D Embroidery Software and then open 6 D Design Creator
2.   Select Cancel when the Express Design Wizard comes up
3.   Select Hoop and set Hoop Size to 200 x 200 mm
4.   Press OK
5.   Make sure you are in the Design tab
6.   Select Line and Running Stitch
7.   Select Shape # 1

8.   Välj Shape As Line. Nu kommer en kvadrat upp i mitten av broderbågen.
8.   Select Shape As Line. A square will now appear in the center of the hoop.

9.   Medan hörnen på rektangeln fortfarande är blå så dras rektangeln ut så den mäter i det närmaste 200 x 200 mm. Håll ner ”ctrl tangenten” samtidigt som du drar hörnen diagonalt. Här ser ni att jag först dragit det ena hörnet ner diagonalt.
9.   While the corners of the rectangle remains blue the rectangle is pulled out so it measures nearly 200 x 200 mm. Hold down the “ctrl key” while you drag the corners diagonally. Here you can see that I first pulled it down one corner diagonally.

10. Här är hela rutan fylld. Kontrollera storleken genom att välja Life View så ser du hur stor kvadraten är. Det gör inget om den är aningen mindre än 200 x 200 mm. Men försök att vara så nära 200 x 200 mm som möjligt.
Spara designen som ”ITH block version 1”
10. Confirm the size by selecting Life View so you can see how big the square is. Don’t worry if it is slightly smaller than 200 x 200 mm. But try to be as close to 200 x 200 mm as possible.
Save the design as “ITH block version 1”

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking -  6D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment