Thursday, May 8, 2014

Piece ”In-The-Hoop” – part 4

 
  • Öppna 6 D Embroidery Software och öppna sedan 6 D Design Creator
  • Välj Avbryt när Express Design Wizard kommer upp
  • Se till att Hoop Size är 200 x 200 mm
  • Öppna designen som du sparade som ”ITH block version 1” i del 3.
  • Se till att du är i Design fliken.
  • Open 6 D Embroidery Software and then open 6 D Design Creator
  • Select Cancel when the Express Design Wizard opens
  • Make sure Hoop Size is 200 x 200 mm
  • Open the design you saved as "ITH block version 1" in part 3.
  • Make sure you are in the Design Tab.

Nu ska vi dela upp kvadraten i 5 remsor som vardera är 4 cm. Med resonemanget vi hade i del 2 så ska vi nu skapa placeringslinjer samt sömnadslinjer.  Det kommer att bli 4 ”linjer” som vardera består av en placeringslinje samt en sömnadslinje. Vi ska gå från vänster till höger så det vi ska komma ihåg är höger – vänster. Vi börjar med att skapa en placeringslinje av Running Stitches.
Now we will divide the square into 5 strips, each of which is 4 cm (40 mm). With the reasoning we had in part 2 we will now create placement lines and sewing lines. There will be four "lines" each consisting of a placement line and a sewing line. We'll go from left to right so what we should remember is right - left. We start by creating a placement line of Running Stitches.


11. Välj en ny färg
12. Välj Line och Running Stitch
13. Gör en linje uppifrån och ner alldeles till höger om linjen vid 4 cm genom att använda Freehand Point Line. Högerklicka för att slutföra.
11. Select a new colour
12. Select the Line and Running Stitch
13. Make a line from top to bottom just to the right of the line at 4 cm (40 mm) by using Freehand Point Line. Right click to end.


14. Välj en ny färg. Jag brukar göra som så att jag väljer en ljusare och en mörkare nyans i samma färgskala.
15. Gör nu ytterligare en linje av Running Stitches men denna gång alldeles till vänster om samma mittlinje vi hade som riktlinje för placeringslinjen. Denna gång går vi nerifrån och upp så slipper vi en massa hoppstygn.
14. Select a new color. I usually do like this that I select a lighter and a darker shade of the same color scale.
15. Now do another line of Running Stitches but this time right to the left of the same middle line we had as a guideline for the placement line. This time, we go from the bottom up so we avoid having a lot of jump stitches.

Linjerna ska ligga väldigt nära varandra. Som ni ser på min bild så har jag zoomat in väldigt mycket för att ni ska se tydligt.
The lines should be very close to each other. As you can see in my picture, I have zoomed in a lot order for you to see clearly.

Man kan även justera positionerna när man zoomat in. Här ser ni en ”före bild”.
You can also adjust the positions when zoomed in. Here is a “before picture”.

Så kommer linjerna gå ända upp i linjen på kvadraten. Här är en ”efter bild”.
So the lines will go all the way up touching the lines of the square. Here is an “after picture”.

16. Upprepa nu punkt 11-15 så du i slutändan har 4 x 2 linjer. Linjerna ska ligga med 4 cm mellanrum så nästa referenslinje blir alltså vid 8 cm, sedan 12 cm och slutligen 16 cm. 
17. Spara designen som ”ITH block version 2”.
16. Now repeat step 11-15 so you end up having 4 x 2 lines. The lines should be 4 cm (40 mm) apart so the next reference line will therefore be at 8 cm 80 mm), then 12 cm (120 mm) and finally 16 cm (160 mm).
17. Save the design as "ITH block version 2."

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking  -  6D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment