Saturday, June 14, 2014

It can go either way. ... Part 1

För ett tag sedan köpte jag några enkla svarta t-shirt klänningar. Tanken var att jag skulle brodera något på dem och eftersom jag råkat tvätta den som jag egentligen tänkt använda och den var blöt så tog jag den andra. En mycket sladdrig sak i mjuk nästan ”levande” jersey.
A while ago I bought some simple black t-shirt dresses. The idea was that I would embroider something on them and because I accidentally washed the one I really meant use and it was still wet I took the other. A very slippery thing in soft, almost "live" jersey.

Det första man måste tänka på är vad för design ska jag använda? I detta tyg passar definitivt inte några täta stygnintesiva designs.
The first thing to consider is what design to use? This fabric is definitely not suited for a dense and high stitch count design.

Jag har haft ett designkort liggande ett tag nu i väntan på rätt projekt och detta tror jag är det.
Nästa problem blir – vilket mellanlägg ska jag använda? Ska jag spänna eller inte spänna tyget i brodérbågen?
Tyget i sig är så sladdrigt så jag måst nog testa med vattenlösligt mellanlägg som jag kan skölja bort sedan. Tygvariant eller plast? Valet föll på den tjockare plastvarianten. Att lägga tyget på den är inte att tänka på och sedan att få det på rätt plats….
Jag konstaterade snabbt att det blev märken efter nålar i tyget så att lägga tyget ovanpå och sedan fixera med en Basting Line var heller inget alternativ.
I've had a design card lying around for a while now waiting for the right project, and this is it.
The next problem is which stabilizer to use? Should I hoop the fabric or just put it on top of the stabilizer?
The fabric itself is so stretchy so I think I will use water soluble stabilizer that I can rinse it away when finished. “Fabric type” or plastic? The choice fell on the thicker plastic version. To put the fabric on that stabilizer is not to think of, and then to get it in the right place ....
I quickly realized that there were marks from pins in the fabric so to put the fabric on top of the stabilizer and then fix with a Basting Line was not an option either.

Nu började jag verkligen ångra vad jag gett mig in på men utmaningar måste övervinnas eller hur? Färgen på denna blomma är som de organge liljorna designen föreställer.
Now I really began to regret what I gotten myself into, but challenges must be overcome right? The color of this flower is the same orange as on the lilies on the design.
      Fortsättning följer …                               To be continued …

Designs: Line Art Flowers from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment