Sunday, June 15, 2014

It can go either way. ... Part 2

Jag beslutade mig för att jag skulle spänna enbart tyget i bågen så gott det går. Tyget är väldigt töjbart och att dra ut det är ingen bra idé. 
Jag ska villigt erkänna att jag inte kände mig helt komfortabel men ibland måste man chansa lite. Som sagt detta är ju helt mitt eget fel om det inte skulle fungera så… 
Jag börjar med att placera in broderiet i bågen med hjälp av pappersmallen. Jag ser till att mittlinjerna på pappersmallen matchar mittlinjerna på den inre bågen.
I decided that I was going to hoop only the fabric in the hoop. The fabric is very stretchable and to drag it out is not a good idea. 
I'll readily admit that I have not felt entirely comfortable but sometimes you have to gamble a bit. As I said, this is completely my own fault if it would not work so ... 
I will start with the placement of the embroidery design in the hoop using the paper template. I make sure my lines on the paper template matches the Centre lines on the inner hoop.

Jag fäster bågen med lite tejp så den inte hamnar ur position.
I secure the hoop with a little tape so it is doesn’t get out of position.

Jag skjuter in den yttre bågen under tyget ... 
I slide the outer hoop in under the fabric ... 

...och spänner fast.
... and hoop it.

När jag sedan satt bågen i maskinen skjuter jag in ett lager vattenlösligt mellanlägg under bågen. Man kan, om man vill, tejpa fast mellanlägget på baksidan. Till sist läggs ett lager vattenlösligt mellanlägg på ovansidan.
When I put the hoop in the machine I insert a layer of water soluble stabilizer under the hoop. You can, if you want to, tape the stabilizer at the back. Finally I added a layer of water soluble stabilizer on the top.

Sedan fäste jag överflödigt tyg med hårklämmor så det inte skulle komma in under bågen av misstag.
Then I clamped the excess fabric with hair clips so it wouldn't get in under the hoop.

Sedan börjar jag försiktigt att brodera. Till en början använder jag fotpedalen för att verkligen ha koll på de ”lösa bitarna” mellanlägg sedan sänker jag hastigheten och låter maskinen brodera. Men jag sitter hela tiden och observerar vad som händer.
Then I begin to embroider, carefully. At first, I use the foot pedal to really keep track of the "loose pieces" of stabilizer then I lower the speed and let the machine to embroider. But I sit and observe what happens.

Med facit på hand skulle kanske ett lager av tygvarianten av det vattenlösliga på baksidan varit bättre, men det är sådant man aldrig vet från början.  Det gick ju bra även om jag var nervös hela tiden.
With hindsight maybe a layer of the fabric version on the back would have been better, but it's such one never knows from the beginning.  It went well although I was nervous the whole time.

Här ser ni baksidan …
Here you see the back ...

… och framsidan.
... and the front.

Nu återstår att ta bort det vattenlösliga mellanlägget.
Now remains to remove the water-soluble stabilizer.

Jag lägger klänningen i blöt med lite sköljmedel i vattnet och sedan ska klänningen torka. Nästa gång får ni se hur det blev.
I put the dress to soak with a little bit of fabric softener in the water and then the dress will dry. Next time you'll see the result.

Designs:  Line Art Flowers from Husqvarna Viking

1 comment:

  1. Spännande, jag har sytt den blomman på en T tröja, fast tvärt emot, vit tröja och svart färg.. / Immi

    ReplyDelete