Wednesday, June 18, 2014

Jersey dress no 2 – part 2

Som jag sa i förra avsnittet är kjoldelen på denna klänning ganska vid eftersom den är sydd i våder. Min plan är att sy blommor längs hela nederkanten.
Hade jag sytt på en rak längd hade jag nog använt mig av Endless funktionen i mitt 6 D Embroidery Software.
Men i detta fall kommer jag använda mig av den gamla hederliga metoden med pappersmallar.
As I said in the last blog post the skirt on this dress is quite wide as it is sewn in gores. My plan is to sew the flowers along the hem of the skirt.
If I had sewn on a straight length, I probably would have used the Endless feature in my 6 D Embroidery Software.
But in this case, I’ll use the old fashioned method of paper templates.


Pappers mallarna klipper jag ut med en liten marginal till själva broderiet. Se till att du ser mittlinjerna, om de är svåra att se kan man förstärka dem med penna.
Cut out the paper templates with a small margin to the embroidery itself. Make sure you see the middle lines. If they are hard to see, you can enhance them with the pencil.

Placera en blomma med ett avstånd du tycker ser bra ut. Mät detta.
Place a flower with a distance you think looks good. Measue this distance.

Markera sedan detta avstånd runt hela kjolkanten.
Mark this distance all around the hem of the skirt.

Fördela sedan blommorna längs den ena sidans kant. Kontrollmät så det är ungefär lika avstånd. Den andra sidan görs likadant. För att slippa trycka ut alltför många blommor gjorde jag klart en sida i taget.
Distribute the flowers along the edge of one side. Check the measurements so it is about the same distance. To avoid printing too many paper flowers I finished one side at a time.

Pappersmallarna fäster jag med en knappnål. Nästa gång ska jag visar hur jag spänner fast arbetet i brodérbågen.
The paper templates are attached with a pin. Next time I'll show how I hoop the dress.

Designs:  Moroccan Decor from Husqvarna Viking
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment