Thursday, June 5, 2014

Make your own quilted fabric with a thin batting


Ofta när man quiltar ett tyg gör man det när projektet nästan är färdigt. Nu kom jag på att jag skulle göra några bitar quiltat tyg med en jättetunn vadd som jag skulle kunna ha till något ”lämpligt projekt” – någon gång :-).
Often when you quilt a fabric it is when the project is almost finished. Now I got the idea that I would do some pieces of quilted fabric with a thin batting that I could use for a “suitable project” – some time :-).

Jag har ju tidigare visat er flera projekt där jag gjort själva quiltningen ITH (in-the-hoop). Men då har den ju varit en del av själva projektet.
I've previously shown you several projects where I made the quilting ITH (in-the-hoop). But then it has been part of the project itself.

Men det behöver inte vara så mycket annorlunda än att jag tar en brodérbåge av lämplig storlek – här 200 x 200 mm och använder ett mjukt tunt mellanlägg, en jättetunn vadd och ett bomullstyg.
But it doesn't have to be that much different than that I take an embroidery hoop of the appropriate size – here 200 x 200 mm and uses a soft thin stabilizer, a very thin batting and a piece of cotton fabric.
Jag har inte för avsikt att göra ett “block” utan enbart en bit tyg som används som ett vanligt tyg till en ovansida. Jag har gjort mönstret i mitt 6 D Embroidery Extra där jag använt den nya funktionen med Quilt Block Wizard, som jag även beskrivit här.

I do not intend to make a "block" but merely a piece of fabric that can be used as a normal top fabric. I've done the pattern in my 6 D Embroidery Extra where I used the new feature with the Quilt Block Wizard, which I’ve described here.

6D Embroidery Extra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment