Monday, June 23, 2014

Tea - part 2

Börjar med att placera applikationen med bokstaven A för att se storleken. Som jag uppfattar det är bokstaven ca 80 mm hög. Varför jag säger så är för att höjden på designen som kan avläsas inkluderar tekannan och jag är enbart ute efter höjden på själva bokstaven.
Begin by placing the appliqué for the letter A to determine the size. As I see it the letter is about 80 mm high. Why I say this is because the height of design which is stated includes the teapot and I am only looking for the height of the letter.

Jag letar reda på en font jag tycker passar applikationen. Nu var denna inte anpassad för den storleken men ibland går det bra ändå. Man får helt enkelt prova sig fram och testa att sy ut en bokstav.
Jag valde följande font
Category: Modern
Font: Placid 10-45mm
Satte storlek till 80 mm
Sedan skrev jag TE – för att få ordet TEA
I locate a font I think looks good together with the appliqué. Now this was not suitable for the size, but sometimes it works quite good anyway. You simply have to try and make a test sew-out on a letter.
I chose the following font
Category: Modern
Font: Placid 10-45 mm
Set size to 80 mm
Then I wrote TE – to get the word TEA

Jag kontrollerar noga i Life View samt Design Player att allt ser OK ut och att bokstäverna har ”underlagsstygn”.
Jag använde mig av Vertical Alignment - Align Middle för att få bokstäverna på lika nivå. Nu har jag valt att låta den lilla tekannan gå lite nedanför.
Kontrollera även avståndet mellan bokstäverna så det ser lika ut.
I check carefully in Life View and Design Player that everything looks OK, and that the letters have "underlay stitches".
I used Vertical Alignment - Align Middle to get the letters on an equal level. Now I have decided to let the little teapot go a little below. 
Also check the distance between the letters so it looks OK.

Sedan om man tittar i Life View så kommer A sys först eftersom det var den jag plockade in först
Markera TE och välj Layout Order.
Välj Move Backwards. Kontrollera i Design Player att TE nu sys först .
Jag brukar alltid glömma hur jag ska göra så jag provar och tittar i Design Player. Det brukar bli bra det också J
Gör en Combine All på bokstäverna och spara designen som TEA. Var försiktig med Color Sort om du valt en färg som är lika som någon av färgerna i applikationen.
Then if you look at the Life View, the A is sewn first because it was the one I loaded first into the software.
Select TE and select the Layout Order.
Select Move Backwards. Make sure the TE now is sewn first by looking in Design Player. 
I always forget how to do so I try and look in the Design Player. It works well also J
Do a Combine All of the letters and save the design as TEA. Be careful about Color Sort if you have chosen a color that is in the appliqué design.

Design: Teatime Alphabet (see link above)
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment