Tuesday, July 29, 2014

Block 2 of ”Quiltedamens Julekalender” - 2


Resultatet efter söndagens oväder blev översvämningar på många håll men också nedfallna träd och mängder av grenar. Så här såg det ut under träden längs nästan hela min cykelväg.
The result after Sunday's storm was flooding in many places but also felled trees and lots of branches. This is what it looked like under the trees along almost my entire bike path.

Jag fortsätter att sy på mitt block. Eftersom det ska broderas en text ovanför marsipangrisen och jag tänkt göra det på brodérmaskinen så måste jag passa in texten i förhållande till grisen på blocket.
I continue to sew on my block. Since it will be embroidered text above marzipan pig and I thought of doing it on the embroidery machine I have to fit the text in relation to the pig on the block.

Jag använder mig av en template (pappersmall som jag skrivit ut från mitt 6 D Embroidery Software) så jag kan markera en X och Y axel på tyget. Eller här blev det bara en del av y axeln.
I use a template (that I printed from my 6 D Embroidery Software) so I can mark an X and Y axis on the fabric. Or here, it was just part of the y axis. 

När jag är nöjd med placeringen så stryker jag fast grisen. Därefter så placerar jag linjerna mot linjerna på mellanlägget i broderbågen.
When I am satisfied with the position I will iron the pig onto the fabric. Then, I place the lines to the lines on the stabilizer in the hoop.

Men det får bli i kväll jag broderar detta. Nu nöjer jag mig med att nåla fast tyget i brodérbågen.
But it may be tonight I embroider this. Now I am satisfied with pinning the fabric in the embroidery hoop.
Quiltedamens Julekalender from AnnAKa

No comments:

Post a Comment