Wednesday, July 16, 2014

Collecting fabrics for a BOM - 2


Det första jag nu kommer att försöka göra är att göra ett tyg som liknar tråd, garn eller band till det första blocket. Här har jag gjort en fyllyta i 6 D Design Creator genom att använda mig av följande ”Motif Fill”:
Crosshatch Fill
Gap: 5 mm
Style: Parallel
Parallel Angle: 0
Stitch Type: Double with Zigzag Return
Stitch Length: 2 mm
Zigzag Width: 2 mm

The first thing I now will try to do is to make the fabric similar to thread, yarn or Ribbon for the first block. Here I have made a fill pattern in 6 D Design Creator by using the following "Motif Fill":
Crosshatch Fill
Gap: 5 mm
Style: Parallel
Parallel Angle: 0
Stitch Type: Double with Zigzag Return
Stitch Length: 2 mm 
Zigzag Width: 2 mm

6D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment