Sunday, July 20, 2014

Collecting fabrics for a BOM – 5


Usch, det är inte roligt att vakna med huvudvärk. Åska i luften idag igen och det ser ut som om det skulle kunna börja regna när som helst. Det vore nästan bättre med ett riktigt regn som rensade luften.
Yikes, it's not fun to wake up with a headache. Thunder in the air again today and it looks like it could start raining at any time. It would almost be better with a real rain that cleared the air.

Jag har färdigställt en av “trådrullarna" till ljuset. Som ni ser lindade jag en tråd runt applikations biten och tanken är att jag ska limma dem på blocket när jag satt på vadd och baksida så att det blir lite 3D effekt på min väggbonad.  För att få tråden att ligga still fäste jag dels i Vlieslinet på baksidan och satte även några små ”duttar” textillim under trådarna. 
Nästa steg blir att göra tyg för ljuslågorna. Återkommer när jag ser om min idé blev bra
I have completed one of the "thread rolls" for the candles. As you can see I wrapped a thread around the appliqué piece and the idea is that I'll glue them on the block when I've put on the batting and backing so that it will be a little 3D effect on my wall hanging. To get the thread to stay still, I stitches through the fusible interfacing on the back and put some small “dots” of textile glue under the thread.
Next step will be to make the fabric for the candle flames. I'll "return" when I see if my idea was good. 

No comments:

Post a Comment