Sunday, August 10, 2014

Hexagons in a mix of modern and traditional - 5Denna gång ska vi titta på en osynlig fållsöm.
This time we’ll look at an invisible hem stitch seam.

När man syr den kommer den att om den är rätt inställd enbart synas som ett litet stygn i tyget samt en ”raksöm” längs kanten på hexagonen. Dock ska den "kanten" ligga på bottentyget. Här har jag sytt med grå tråd.
When you sew this seam, it will if it is correct only appear as a small stitch in the fabric as well as a "straight stitch" along the edge of the hexagon. However, "the edge" should be lying on the base fabric. Here I have sewn with grey thread.


Här är osynlig tråd använd. Med denna kan man behöva justera trådspänningen, vilket jag gjort här. Annars syns undertråden lätt på framsidan.
Here is the invisible thread used. With this, you might need to adjust the thread tension, which I have done here. Otherwise the bobbin thread might show on the front.

En Fagottsöm ser ju nästan ut som en osynlig söm fast åt bägge håll. Detta tänkte jag utnyttja för att foga samman hexagonerna. Det gäller då att man syr väldigt rakt så att man verkligen får raksömsdelarna emellan hexagonerna. Dessutom vill man inte ha alltför stort mellanrum emellan hexagonerna.

A Bridging stitch seam looks almost like an invisible seam although with the edges towards both sides. This I thought I’d use to put together hexagons. It is important to sew very straight so that you really get the straight stitches between the hexagons. In addition, you do not want to have a too large gap between the hexagons.

Här ser ni en Fagottsöm sydd med osynlig tråd – även här behövs trådspänningen justeras.
Here you see a Bridging stitch sewn with invisible thread – thread tension adjustment needed here too.

Bara för att visa hur det kan se ut med en tråd ton-i-ton så har jag här sytt en osynlig fållsöm med röd tråd på rött tyg.
Just to show how it might look with a tone-in-tone thread, I have this sewn an invisible hem stitch with red thread on red fabric.

No comments:

Post a Comment