Wednesday, August 13, 2014

Hexagons in a mix of modern and traditional - 7


Det märks att det börjar bli höst nu. Det är friskt och kallt på morgonen och man ser dagg i gräset. Dessutom märker man att det faktiskt är mörkare på morgonen, speciellt om man som jag vaknar vid 5 tiden. Men vi har säkert många varma och fina dagar framför oss innan hösten är här på allvar.
Förutom svamp så är kastanjer är ett annat säkert hösttecken. Här är några gröna som låg på marken. Sedan blir de bruna.
You can tell that autumn soon is here now. It is fresh and cold in the morning and you see the dew on the grass. Additionally, you notice that it is actually darker in the morning; especially if you like I wake up at 5 o'clock. But we sure have many warm and beautiful days in front of us before autumn is here in earnest.
Beside from mushrooms chestnuts are another sure sign of autumn. Here are some green ones that were lying on the ground. Then they become brown.

I dag tänkte jag visa er hur man kan göra hexagoner med hjälp av brodérmaskinen. Jag vet att många kanske kommer skrika nu och säga, hexagoner ska man göra som ”English Paper Piecing”, dvs. runt pappersmallar.
Så kan man absolut göra - men nu råkar jag vara den person som tycker om att prova på nya saker och inte tycker att det måste finnas så många ”måsten”. Därför beslutade jag mig för att prova att göra själva hexagonerna i 6 D Embroidery Software.
Today I thought I'd show you how to make hexagons by using the Embroidery Machine. I know that many perhaps will cry out now and say, hexagons should be done as "English Paper Piecing", i.e. around paper templates.
So you can absolutely do - but I happen to be the person who likes to try new things and do not think that there must be so many "musts". Therefore, I decided to try to make the hexagons in 6 D Embroidery Software.

Som ni ser så skiljer baksidorna medan framsidan kommer att se likadana ut.
As you can see while the reverse sides look different the front will look the same.

Här kan ni se hur de ska bli på det provexemplar jag gjorde. Nu är denna prov hexagon större än de jag ska göra.  Nej, det är ingen osynlig vid sidan om den röda. Det är bara pressmärken.
Here you can see how they're going to look on the sample I did. Now this sample is larger than those I'm going to do.  No, there is no invisible hexagon on side of the red. It's just the press marks.

Mina hexagoner kommer vara 1 inch på sidorna, dvs ca 2 ½ cm.
My hexagons will be 1 inch on the sides, that is about 2 ½ centimeters.

Nästa gång ska jag visa er hur man gör hexagoner i 6 D Embroidery Software.
Next time I'll show you how to make hexagons in 6 D Embroidery Software.

No comments:

Post a Comment