Wednesday, August 6, 2014

Hexagons in a mix of modern and traditional - 2


Vad avser sömmar så kan man ju tänka sig olika varianter. Nu får ni ursäkta ojämnheten eftersom jag ritat på fri hand. Likaså så måste längd och vidd justeras. Detta är de sömmar som jag kan tänka mig skulle kunna passa – men vi får se vad jag tycker när jag sytt några prov – både med ”invisible thread”, en ”neutral tråd” och en tråd ton-i-ton.

As regards seams one can consider different types. Now if you'll excuse the unevenness as I drew freehand. Likewise the length and width must be adjusted. These are the seams that I can think of could be used - but we'll see what I think when I've sewn some samples - both with "Invisible Thread", a "neutral thread" and thread tone-on-tone.

En vanlig raksöm
A regular straight stitch seam

En liten sick-sacksöm
A small zig-zag stich seam

En osynlig fållsöm
An invisible hem stitch seam

En knapphålssöm
A blanket stitch seam

En Fagottsöm
A Bridging stitch seam

Dessa sömmar tänkte jag alltså prova på små tygbitar och se hur de blir med olika inställningar och tråd. Det man ska ha i åtanke är följande:
Det kommer aldrig bli identiskt med handsömnad. Handsömnad är en sak och maskinsömnad en helt annan.
Osynlig tråd (Invisible Thread) är mer elastisk än vanlig tråd och därmed kan man behöva justera trådspänningen för att få ett snyggt resultat.
Osynlig tråd (Invisible Thread) tål inte lika hög värme som vanlig tråd.
Det är inte alltid så att man har en matchande färg på tråd som ni kommer se på mina försökslappar. En neutral trådfärg kan fungera i många fall, man får helt enkelt pröva sig fram.
Sist men inte minst – prova alltid på en provbit först.
These seams, I will try on some sample pieces of fabric and see how they look with different settings and thread. What you should keep in mind is the following:
It will never be identical to hand sewing. Hand stitches is one thing and machine stitches quite another.
Invisible Thread is more elastic than regular thread and thus you may need to adjust the thread tension to get a nice result.
Invisible Thread cannot withstand heat as high as conventional thread.

It's not always that you have a matching color of thread as you will see in my samples. A neutral thread color can work in many cases, you simply have to try.

Last but not least - always try on a sample first.
  

No comments:

Post a Comment