Friday, August 29, 2014

One of my favorite sewing notions – a glue stick


En av mina absoluta favoriter inom sömnad, quiltning och maskinbroderi är – limstift.
Helt ovärderligt när det gäller att hålla sömmar på plats istället för att använda knappnålar.
Hålla tyg på plats i brodérbågen.
Jag vet inte hur jag skulle klara av kantremsor på quiltar etc. utan limstift.
Går att stryktorka även om ett tunt lager torkar på några minuter.
Försvinner med vatten och det skulle bli några fläckar.
Kort och gott – helt oersättlig.
One of my absolute Favorites in sewing, quilting and machine embroidery is – glue sticks.
Absolutely priceless when it comes to keeping seams in place instead of using pins.
Hold the fabric in place in the embroidery hoop.
Attaching stabilizer in my "reusable frame" for stabilizer.
I don't know how I would manage to do bindings on quilts etc. without glue sticks.
You can iron dry the glue although a thin layer dries in a couple of minutes.
Disappears with water if there would be some spots.
In short – completely irreplaceable. 

No comments:

Post a Comment