Sunday, September 28, 2014

Jewelry - 2

Här är mitt armband. Passar jättefint till min scarf och egentligen till ingen kostnad utom tråd och tid. Men tråden har jag och tiden är min egen för en hobby jag älskar - så finns det något som är negativt?
Here is my bracelet. Fits very nicely to my scarf and really for no cost except thread and time. But the thread I have and the time is my own for a hobby I love  - so is there really something that is negative?
Här ser ni armbandet när det är hopsytt. Det är fantastiskt att man kan sy sådana saker, eller hur?
Det ska bli kul att ha detta till en svart klänning för egentligen behöver man inte så mycket mer smycken än detta armband och en scarf löst hängande runt halsen – bara rakt ner. Inget knytande. Supersnyggt!
Here you see the bracelet when it is sewn together. It's amazing that you can sew such things, isn't it?
It will be great to have this to a black dress … and really you do not need so much more than this jewelry bracelet and a scarf hanging loosely around your neck - just straight down. No tying. Super Stylish!
Eftersom jag gärna vill avdramatisera komplexiteten i saker och visa att det går att fixa mycket så ska jag avslöja att jag råkade ut för en ”liten incident” under själva broderandet som inte är så bra när det gäller ”freestanding lace”. Vad som hände – ja det spelar egentligen ingen roll och för att vara ärlig så kan jag bara gissa. Men … det som spelar roll är vad effekten blev och hur man faktiskt kan fixa en sådan situation. Det och hur jag sydde ihop armbandet ska jag visa nästa gång.
Since I am keen to play down the complexity of things and show that it is possible to fix a lot I'll reveal that I ran into a “small incident” during the embroidery process that is not as good when it comes to "freestanding lace." What happened - well it does not really matter, and to be honest, I can only guess. But ... what matters is what the effect was and how to actually fix such a situation. That and how I sewed the bracelet I'll show next time.
Designs:  Embroider & Shine collection from Husqvarna Viking 

No comments:

Post a Comment