Monday, September 29, 2014

Jewelry - 3

Ser ni något konstigt med detta armband? Nej skulle inte tro det för nu är det helt OK.
Do you see something strange with this bracelet? No wouldn't believe it because now, it is perfectly OK.
Men när jag broderat klart såg jag till min förskräckelse att det hade blivit en förskjutning i mönstret vilket gjorde att bitarna inte hängde samman på ett ställe. Det kan berott på att jag fick ett trådtrassel men det kan också berott på att det vävda vattenlösliga mellanlägget töjt sig lite. Det är alltid en avvägning om vilket mellanlägg man ska använda. Vävt eller plast. Bägge har sina för- och nackdelar.
But when I had finished the embroidery, I saw to my horror that there had been a shift in the pattern, which meant that the pieces were not linked in one place. It can be due to that I got a thread tangle but it could also been due to the woven water soluble stabilizer stretched a bit. There is always a trade off on which stabilizer to use. Woven or plastic. Both have their pros and cons.
Detta är normalt sett en mardröm när man syr ”freestanding lace” eftersom när man löser upp det vattenlösliga mellanlägget så kommer bitarna falla isär. I detta fall har det skett på ett mycket bra ställe för jag är övertygad om att detta kommer kunna repareras på ett i princip osynligt sätt. Vad jag gjorde var att jag lät det vattenlösliga mellanlägget lösas upp eftersom det hade blivit för klumpigt att sy med det kvar. Sedan lät jag armbandet torka och pressade det mellan frottéhanddukar så det inte skulle plattas till. Sedan trädde jag maskinen med ”Invisible thread” som övertråd och en tunn undertråd och sydde med en liten sicksack fram och tillbaka medan jag "pressade ihop" delarna.
This is normally a nightmare when sewing "freestanding lace" because when you dissolve the water soluble stabilizer the pieces will fall apart. In this case, it happened in a very good spot, I am confident that this will be repaired in a virtually invisible way. What I did was that that I let the water soluble stabilizer dissolve because it would have been too clumsy to sew with it left. Then I let the bracelet dry and pressed it between terry towels so it would not flatten. Then I threaded the machine with "Invisible Thread" on top and a lightweight bobbin thread and sewed with a small zigzag back and forth while I "pressed" the parts together.
Som ni ser blev lagningen i det närmaste helt osynlig, vilket också var meningen.
As you can see the repair was almost invisible, which was the intention.
Därefter så tog jag en bit svart mjuk resår och sydde först fast på ena sidan på samma sätt som jag lagade partiet ovan. Sedan testade jag storleken på armbandet så att jag kunde dra det försiktigt över handen. Nu kan man ju välja vilken form av stängning man vill ha. Man skulle ju kunnat förlänga armbandet och göra en stängning med en knapp och ett ”snöre av trådar”. Detta är lite av ett experiment. Det kan bli så att jag kommer göra en annan stängning eller helt enkelt sy på ytterligare en liten bit av broderiet. Nu vet jag ju att det går att foga samman bitar i det närmaste helt osynligt.
Then I took a piece of black soft elastic and sewed one side in the same way that I fixed the spot above. Then I tested the size of the bracelet so I was able to pull it gently over the hand. Now, one can choose any form of closure you want. One would have been able to extend the bracelet and make a closure with a button and a "string of threads". This is a bit of an experiment. It may be that I will do another closing or simply sew on another small piece of embroidery. Now I know that it is possible to join together pieces almost completely invisible.
Här ser ni en närbild av baksidan och resåren. Jag kommer alltså kunna dra upp armbandet lite. Men det ska ju absolut inte vara för spänt.
Here you can see a close up of the back and elastic. I will therefore be able to pull up the bracelet a little. But it'll definitely not be too strained.
Avslutar med en bild på vackra höstfärger som faktiskt matchas av den vackra scarfen och armbandet. Nästa gång ska jag visa er ett par örhängen som jag ska brodera.
Finally a picture of the beautiful fall colors that actually matches the beautiful scarf and bracelet. Next time I'll show you a pair of earrings I will embroider.
Designs:  Embroider & Shine collection from Husqvarna Viking 

No comments:

Post a Comment