Sunday, September 21, 2014

New presser foot - 3

Boring... but important

Visst är det tråkigt det där med testsömnad. Helst vill man ju bara sätta igång med det riktiga projektet.
Man ska testa på rätt material och se att just den söm man vill sy funkar på just det materialet. Dessutom det svåraste av allt och det som man verkligen måste testa – garnet och tjockleken på detta.
Garnet i sig är vad jag tror är den riktigt kritiska punkten i detta moment och det som gör att man faktiskt måste testa ”varje gång”.
Nu gör jag det kanske svårare för mig än jag borde göra eftersom jag ska sy på fleece och i stretchriktningen.
Eftersom jag ville testa en annan söm som var lite bredare och mer tydlig så beslutade jag mig för att testa även denna.
Sure it is boring with test sewing. Ideally, you just want to get on with the real project.
You should test on the appropriate material and ensure that just the one seam you want to sew works on that particular material. In addition, the most difficult of all, and what you really need to test - the yarn and the thickness of this.
The yarn itself is what I think is the really critical point in this subsection and that makes you actually have to test "every time".
Now I might do it harder for me than I should do because I want to sew on fleece and in the stretch direction.
Since I wanted to test another seam that was a little wider and more obvious I decided to test this as well.

Det var tur att jag gjorde det eftersom det som såg någorlunda OK ut med den första sömmen, även om det var på gränsen till att vara för tjockt, blev en riktig katastrof med denna.  Här ser ni hur ett för tjockt garn med flera trådar korvar ihop sig direkt i det lilla hålet i pressarfoten.

It was fortunate that I did it because what looked reasonably OK out with the first stitch, although it was on the verge of being too thick, became a real disaster with this. Here you see how the thick yarn with multiple threads "becomes a bump" directly over the small hole in the presser foot.

Här se ni den bit jag använt för att testa olika varianter som jag beskriver nedan.
Here you see the piece I used to test different variations as I describe below.

Här har jag sytt på fleece i stretch riktningen. Att sy med mellanlägg vill jag helst slippa men det kanske är oundviklligt så jag provar utan mellanlägg så får vi se vad som händer. Urspungsgarnet med 4 trådar – “bump” – katastrof – stopp.
Here I have sewn on fleece in stretch direction. Sewing with stabilizer under removes some of the effect of what I want to do, so now I have to try things out. Original yarn with 4 threads – ”bump” - disaster - stop.

3 trådar – bra en bit - sedan ”bump” - stopp – mindre katastrof.
3 threads - good for a small length - then “bump” - stop - less disaster.

Men med mellanlägg och om man håller undan tråden så blir det faktiskt ganska bra.
But with stabilizer and if you keeps away the thread a bit, it will actually be quite good

2 trådar – löper på ganska bra men blir lite tunnare än jag tänkt – men det blir nog så här jag får göra. Ska prova lite till. Kan även här konstatera att det blir snyggast med rivbart.
2 threads - runs on pretty good but gets a bit thinner than I intended - but it will probably be like this I get to do. Will try some more. Can also here be noted that it is looks best with stabilizer.

Närbild på tre trådar med mellanlägg och jag kan konstatera att detta blir klart snyggast. Men fortfarande är jag inte helt övertygad om att det här garnet är det bästa. Det kanske till och med kommer bli så att jag får köpa ett lite tunnare och mindre fluffigt garn även om jag faktiskt gillar struktur och utseende på detta garn jättemycket. Så som ni ser så är det jätteviktigt att testsy om man provar något nytt och framför allt svåra material ihop.
Close-up of three threads with stabilizer and I can see that this is far the best. But still, I am not entirely convinced that this yarn is the best. It might even be so that I may buy a little thinner and less fluffy yarn although I actually like the structure and appearance of this yarn very much. So as you can see, it is very important to test sew if you try something new and particularly difficult materials together.
Yarn Embellishing Foot Set from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment