Friday, September 19, 2014

New presser foot - 1

Här ser ni 3 pressarfötter som egentligen är ganska lika men ändå olika. Likheten i att de är avsedda för samma ändamål. Olikheten hur de fungerar och ska användas.
Here you see 3 presser feet that really are quite similar but still different. The similarity in that they are intended for the same purpose. The difference how they work and should be used.
Om ni ser detta förstår ni kanske vad det är. Mitt nytillskott är den pressarfot som ser ut som en bred vanlig fot med ganska mycket rött i.
If you see this, you may understand what it is. My new addition is the presser foot that looks like a wide standard presser foot with quite a lot of red in it.

No comments:

Post a Comment