Saturday, September 20, 2014

New presser foot - 2

Gissade ni på en pressarfot man kan sy med garn i? För det är precis vad detta är.
Did you guess on a presser foot, you can sew with yarn? For that is exactly what this is.
Tidigare har det, till den symaskin jag har (Designer Diamond), funnits ett ”Yarn Couching Feet Set” som man kunnat använda till broderi och till ”frihandssömnad”. Men nu har det alltså kommit en pressarfot som man kan använda till ”vanlig sömnad” – ”Yarn Embellishing Foot Set”. Dock med speciella sömmar avsedda för denna fot och sen måste maskinen kunna sy sidledes. Men det står vilka maskiner den passar till här.
Previously it has, to the sewing machine I have (Designer Diamond), been a "Yarn Couching Feet Set" that you could use for embroidery and "freehand sewing". But now, there is a presser foot that can be used for "regular sewing" - "Yarn Embellishing Foot Set". However, with specially designed stitches designed for this foot, and then the machine must be able to sew “sideways”. But it says which machines it fits here.
Här ser ni en bild på hur en bård kan se ut. Mitt garn var på gränsen till att vara för tjockt med det funkade ändå som jag ville. Jag har nämligen en idé… och där vill jag ha ett lite mer tjockt, fluffigt intryck. Så detta kan nog bli bra. Men…jag ska nog rita en linje så jag kommer sy betydligt rakare.... och prova lite mer med några andra sömmar. Detta är en utmaning när man syr sömmar som även går sidledes. Men vad är det man säger? Övning ger färdighet.
Here you see a picture of what a border can look like. My yarn was on the verge of being too thick but it worked as I wanted. I have an idea ... and I want a little more thick, fluffy appearance. So this might be fine. But ... I'll probably draw a line so I will sew much straighter.... and make some more test sewing with some other seams. This is a challenge when sewing seams that also runs sideways. But what is it they say? Practice makes perfect.
Här är en närbild och ni ser kanske tråden som håller fast garnet. I ”verkliga livet” kommer jag naturligtvis sy med en grå tråd. Nu tog jag bara den rosa som satt i maskinen.
Here is a close up and maybe you see the thread holding the yarn. In "real life", I will of course sew with a gray thread. Now I just used the pink that was in the machine.
Eftersom tråden ska sys i garnet är det viktigt att garnet går igenom den lilla hålet i pressarfoten samt att man även justerar nålens läge med den lilla röda ratten. Men allt detta är förklarat i anvisningarna som följer med paketet.
Since the thread is sewn into the yarn, it is important that the yarn goes through the small hole in the presser foot and that you also adjust the needle position with the little red dial. But all this is explained in the instructions that come with the package.
Yarn Embellishing Foot Set from Husqvarna Viking

2 comments:

  1. Ser ut som en spennende for - nesten samme som snorfoten :-) Kan bli mye dekorativt ut av dette :-)

    ReplyDelete
  2. Ja det finns ju olika typer av snör/garn fötter - för olika ändamål. / Lotta

    ReplyDelete